Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 56 pagina 29Centraal Stembureau

Wijziging aanduiding politieke groepering t.b.v. verkiezing leden Europees Parlement

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet juncto artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet,

Beschikkende op het verzoek van 16 maart 2004 van A. Pechtold, partijvoorzitter en J. Hoekema, vice-voorzitter van de politieke groepering Politieke Partij Democraten 66 tot wijziging van de aanduiding `D66' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van het Europees Parlement in de aanduiding `Democraten 66 (D66)',

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de aanduiding `D66', opgenomen onder nummer 4 in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement bijgehouden register, bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, te wijzigen in de aanduiding:

Democraten 66 (D66)

's-Gravenhage, 18 maart 2004.
De voorzitter.
De leden.