Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 50 pagina 27Centraal Stembureau

Doorhaling aanduiding `CD' in register Europees Parlement

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, zevende lid, onder a, van de Kieswet;

Overwegende dat de politieke groepering Centrumdemocraten, waarvan de aanduiding `CD' geregistreerd is in het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet, heeft opgehouden te bestaan met ingang van 18 april 2002;

Besluit:

De onder nummer 11 geregistreerde aanduiding `CD' te schrappen in het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet.

's-Gravenhage, 10 maart 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.