Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2004
Nr. 50

Gepubliceerd op 12 maart 2004Doorhaling aanduiding `CD' in register Europees Parlement

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, zevende lid, onder a, van de Kieswet;

Overwegende dat de politieke groepering Centrumdemocraten, waarvan de aanduiding `CD' geregistreerd is in het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet, heeft opgehouden te bestaan met ingang van 18 april 2002;

Besluit:

De onder nummer 11 geregistreerde aanduiding `CD' te schrappen in het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet.

's-Gravenhage, 10 maart 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl