Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 50 pagina 27Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering Europees Parlement

Partij voor de Dieren

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet;

Beschikkende op het verzoek van 25 februari 2004 van M. Thieme, voorzitter en A.J. Dekker, secretaris van de politieke groepering Partij voor de Dieren tot opneming van de aanduiding `Partij voor de Dieren' in het register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement;

Besluit:

Ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement onder nummer 20 in te schrijven in het door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement bijgehouden register, bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, de aanduiding:

Partij voor de Dieren

's-Gravenhage, 10 maart 2004.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter.