VROM intrekkingsregeling 2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2004, nr. MJZ2004128508, houdende intrekking van diverse VROM-regelingen (VROM intrekkingsregeling 2004)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Paragraaf 1

Intrekking regelingen

Artikel 1

Op het gebied van Wonen worden de volgende regelingen en beschikkingen ingetrokken:

A. Op grond van de Huisvestingswet:

Regeling tekortgemeenten standplaatsen Huisvestingswet.

B. Op grond van de Huursubsidiewet:

1°. Regeling huursubsidiegrenzen 1998;

2°. Regeling huursubsidiegrenzen 1999;

3°. Regeling huursubsidiegrenzen 2000;

4°. Regeling huursubsidiegrenzen 2001;

5°. Regeling huursubsidiegrenzen 2002;

6°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 september 1997, nr. HIS97551937, houdende verlenging indieningstermijn aanvraag tot het verlenen van huursubsidie subsidiejaar 1997/1998 (Stcrt. 1997, 186);

7°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 september 1998, nr. MJZ98091535, houdende verlenging van de termijn voor indiening aanvragen huursubsidie subsidiejaar 1998/1999 door primaire aanvragers (Stcrt. 1998, 202 en 206V), en

8°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juni 1999, nr. MJZ99177730, houdende verlenging indiening aanvragen huursubsidie voor het subsidiejaar 1999/2000 door eerste aanvragers (Stcrt. 1999, 115).

C. Op grond van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte:

1°. Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimte 2000/2001, en

2°. Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimte 2001/2002.

D. Op grond van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting:

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 maart 1998, nr. MJZ98028440, houdende uitvoering van artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (indieningstermijn aanvragen Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting) (Stcrt. 1998, 66).

E. Op grond van de Wet bevordering eigenwoningbezit:

1°. Regeling bevordering eigenwoningbezit 2001;

2°. Regeling bevordering eigenwoningbezit 2002;

3°. Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2003;

4°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie tweede kwartaal 2001;

5°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2001;

6°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2001;

7°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2002;

8°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie tweede kwartaal 2002;

9°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2002;

10°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2002;

11°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2003;

12°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie tweede kwartaal 2003;

13°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2003;

14°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2003;

15°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2004;

16°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie tweede kwartaal 2004, en

17°. Regeling normrente en normbedrag spaarpremie derde kwartaal 2004.

F. Op grond van de Woningwet:

1°. Regeling eenmalige subsidies beleggers;

2°. Regeling eenmalige subsidies hoogniveaurenovatie;

3°. Regeling eenmalige subsidies niet-winstbeogende instellingen;

4°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 juli 1995, nr. MJZ95001554, houdende wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten standplaatsen en woonwagens (Stcrt. 1995, 140 en 151);

5°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 1996, nr. BVH04696026, houdende wijziging normbedragen voor constante en variabele exploitatiekosten voor standplaatsen en van de huurprijzen voor woonwagens (Stcrt. 1996, 131);

6°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 mei 1997, nr. 97535217, houdende wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens (Stcrt. 1997, 110);

7°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 april 1998. nr. 98037475 tot wijziging normbedragen voor exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens (Stcrt. 1998, 86);

8°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 mei 1999, nr. 99171025 tot wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en continuering subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen voor 1999 (Stcrt. 1999, 99);

9°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 juni 2000, nr. IBSU2000032065, houdende wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen standplaatsen en ter continuering van de toepassing van het subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen zoals dit geldt voor 2000 (Stcrt. 2000, 123);

10°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 mei 2001, nr. IBSU2001046369, houdende wijziging geldelijke steun voor woonwagens en standplaatsen 2001 (Stcrt. 2001, 96);

11°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 mei 2002, nr. IBSU2002028223, houdende wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen van standplaatsen en ter continuering van de toepassing van het subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen zoals dit geldt voor 2002 (Stcrt. 2002, 95);

12°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 mei 2003, nr. IBSU2003027891, houdende wijziging normbedragen voor exploitatiebijdragen standplaatsen en continuering subsidieafbraakpercentage voor woonwagens en standplaatsen voor 2003 (Stcrt. 2003, 101);

13°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 februari 1997, nr. BVH97519098, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 1997 (Stcrt. 1997, 38);

14°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 maart 1997, nr. BVH97523108, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 1997 (Stcrt. 1997, 61);

15°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 april 1997, nr. BHV97527518, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 1997 (Stcrt. 1997, 76);

16°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 mei 1997, nr. BVH97531952, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 1997 (Stcrt. 1997, 106);

17°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 1997, nr. BVH97535773, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 1997 (Stcrt. 1997, 116);

18°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 juli 1997, nr. BVH97540054, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juli 1997 (Stcrt. 1997, 140);

19°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en milieubeheer van 15 augustus 1997, nr. BVH97544830, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw augustus 1997 (Stcrt. 1997, 163);

20°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 september 1997, nr. BVH97548034, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 1997 (Stcrt. 1997, 188);

21°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 oktober 1997, nr. BVH97556665, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 1997 (Stcrt. 1997, 200);

22°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 november 1997, nr. BVH9758661, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 1997 (Stcrt. 1997, 229);

23°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 januari 1998, nr. BVH98000440, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 1998 (Stcrt. 1998, 21);

24°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 februari 1998, nr. BVH98011622, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 1998 (Stcrt. 1998, 38);

25°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 maart 1998, nr. BVH98022021, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 1998 (Stcrt. 1998, 59);

26°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 april 1998, nr. BVH98034284, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 1998 (Stcrt. 1998, 84);

27°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 mei 1998, nr. BVH98045161, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 1998 (Stcrt. 1998, 111);

28°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juni 1998, nr. BVH98052516, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 1998 (Stcrt. 1998, 114);

29°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juli 1998, nr. BVH98064817, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juli 1998 (Stcrt. 1998, 143);

30°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 augustus 1998, nr. BVH98078698, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw augustus 1998 (Stcrt. 1998, 180);

31°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 1998, nr. BVH98085471, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 1998 (Stcrt. 1998, 191);

32°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 oktober 1998, nr. BVH98097668, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 1998 (Stcrt. 1998, 205);

33°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 november 1998, nr. BVH98106627, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 1998 (Stcrt. 1998, 223);

34°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 1998, nr. BVH98121082, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw december 1998 (Stcrt. 1998, 248);

35°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 1999, nr. BVH99129040, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 1999 (Stcrt. 1999, 18);

36°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 februari 1999, nr. BVH99138479, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 1999 (Stcrt. 1999, 39);

37°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 maart 1999, nr. BVH99150110, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 1999 (Stcrt. 1999, 67);

38°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 april 1999, nr. BVH99161371, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 1999 (Stcrt. 1999, 82);

39°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 27 mei 1999, nr. BVH99170351, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 1999 (Stcrt. 1999, 106);

40°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 juni 1999, nr. COR99180166, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 1999 (Stcrt. 1999, 120);

41°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juli 1999, nr. COR99189935, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juli 1999 (Stcrt. 1999, 144);

42°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 september 1999, nr. COR99189935, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw augustus 1999 (Stcrt. 1999, 174);

43°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 september 1999, nr. COR99209103, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 1999 (Stcrt. 1999, 186);

44°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 oktober 1999, nr. COR1999221871, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 1999 (Stcrt. 1999, 205);

45°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 december 1999, nr. COR1999233543, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 1999 (Stcrt. 1999, 241);

46°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 1999, nr. COR199925065, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw december 1999 (Stcrt. 1999, 251);

47°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 januari 2000, nr. COR2000002333, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2000 (Stcrt. 2000, 21);

48°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 februari 2000, nr. COR2000015259, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 2000 (Stcrt. 2000, 42);

49°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 maart 2000, nr. IBSU2000028054, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 2000 (Stcrt. 2000, 64);

50°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 april 2000, nr. IBSU2000042996, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 2000 (Stcrt. 2000, 87);

51°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 mei 2000, nr. IBSU2000053735, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 2000 (Stcrt. 2000, 104);

52°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 juni 2000, nr. IBSU2000066777, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 2000 (Stcrt. 2000, 125);

53°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 augustus 2000, nr. IBSU2000079281, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juli 2000 (Stcrt. 2000, 161);

54°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 augustus 2000, nr. IBSU2000094994, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw augustus 2000 (Stcrt. 2000, 167);

55°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 september 2000, nr. IBSU2000107731, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2000 (Stcrt. 2000, 187);

56°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 oktober 2000, nr. IBSU2000121041, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 2000 (Stcrt. 2000, 221);

57°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 november 2000, nr. IBSU2000134791, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 2000 (Stcrt. 2000, 241);

58°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 december 2000, nr. IBSU2000148464, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2000 (Stcrt. 2001, 3);

59°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 januari 2001, nr. IBSU20001002882, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2001 (Stcrt. 2001, 23);

60°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2001, nr. IBSU2001016393, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 2001 (Stcrt. 2001, 42);

61°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 maart 2001, nr. IBSU2001028565, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 2001 (Stcrt. 2001, 64);

62°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 april 2001, nr. IBSU2001039049, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 2001 (Stcrt. 2001, 88);

63°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 mei 2001, nr. IBSU2001048364, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 2001 (Stcrt. 2001, 106);

64°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 juni 2001, nr. IBSU2001063164, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 2001 (Stcrt. 2001, 126);

65°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 juli 2001, nr. IBSU2001074480, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juli 2001 (Stcrt. 2001, 135);

66°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 augustus 2001, nr. IBSU2001087421, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw augustus 2001 (Stcrt. 2001, 165);

67°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 september 2001, nr. IBSU2001097667, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2001 (Stcrt. 2001, 189);

68°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 2001, nr. IBSU2001108400, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 2001 (Stcrt. 2001, 203);

69°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 november 2001, nr. IBSU2001122942, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 2001 (Stcrt. 2001, 226);

70°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 december 2001, nr. IBSU2001139210, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2001 (Stcrt. 2001, 247);

71°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 januari 2002, nr. IBSU2002001283, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw januari 2002 (Stcrt. 2002, 20);

72°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 maart 2002, nr. IBSU2002020988, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 2002 (Stcrt. 2002, 55);

73°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 april 2002, nr. IBSU2002031255, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 2002 (Stcrt. 2002, 80);

74°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 mei 2002, nr. IBSU2002040048, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 2002 (Stcrt. 2002, 100);

75°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 juni 2002, nr. IBSU2002046995, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 2002 (Stcrt. 2002, 128);

76°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juli 2002, nr. IBSU2002057319, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw juli 2002 (Stcrt. 2002, 140);

77°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 september 2002, nr. IBSU2002074472, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2002 (Stcrt. 2002, 182);

78°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 2002, nr. IBSU2002082305, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 2002 (Stcrt. 2002, 204);

79°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 november 2002, nr. IBSU2002092397, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 2002 (Stcrt. 2002, 226);

80°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 december 2002, nr. IBSU 2002102704, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2002 (Stcrt. 2002, 248);

81°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 februari 2003, nr. IBSU2003009200, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw februari 2003 (Stcrt. 2003, 44);

82°. Beschikking van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 maart 2003, nr. IBSU2003012948, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw maart 2003 (Stcrt. 2003, 62);

83°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 april 2003, nr. IBSU2003012955, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw april 2003 (Stcrt. 2003, 84);

84°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 mei 2003, nr. IBSU2003027895, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw mei 2003 (Stcrt. 2003, 102);

85°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 24 september 2003, nr. IBSU2003086787, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw september 2003 (Stcrt. 2003, 189);

86°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 oktober 2003, nr. IBSU2003086795, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw oktober 2003 (Stcrt. 2003, 211);

87°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 november 2003, nr. IBSU2003086803, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw november 2003 (Stcrt. 2003, 231), en

88°. Beschikking van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 december 2003, nr. IBSU2003116638, houdende rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2003 (Stcrt. 2003, 250).

Artikel 2

Op het gebied van Ruimte worden de volgende regelingen en beschikkingen ingetrokken:

A. Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:

1°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 januari 2001, nr. FEA2061, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2001 op grond van artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stcrt. 2001, 13);

2°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 december 2001, nr. FEA3239, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2002 op grond van artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stcrt. 2001, 250);

3°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 maart 2003, nr. SB&C3239, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2003 op grond van artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stcrt. 2003, 67);

4°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 april 2003, nr. SB&C3240, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2003 op grond van artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het programma Interreg III (Stcrt. 2003, 84), en

5°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 oktober 1994, nr. M414, als bedoeld in artikel 26 Luchtvaartwet juncto artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, houdende aanwijzingen ten behoeve van de aanpassingen van de bestemmingsplannen binnen de geluidszones van het luchtvaartterrein Maastricht (Stcrt. 1994, 227).

Artikel 3

Op het gebied van Milieu worden de volgende regelingen en beschikkingen ingetrokken:

A. Op grond van de Wet bodembescherming:

1°. Vrijstellingsregeling uitrijverbod Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Smallingerland 1996 en 1997;

2°. Vrijstellingsregeling uitrijverbod grasland 1996, en

3°. Vrijstellingsregeling uitrijverbod september 1995.

B. Op grond van de Wet geluidhinder:

1°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2002, nr. LMV2002036953, houdende vaststelling van projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoerings- en voorbereidingskosten van de sanering verkeerslawaai in 2002 (Stcrt. 2002, 81);

2°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 2003, nr. LMV20030047188, houdende vaststelling van projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoerings- en voorbereidingskosten van de sanering verkeerslawaai 2003 (Stcrt. 2003, 127), en

3°. Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 december 2003, houdende wijziging zonekaart als bedoeld in artikel 106a van de Wet geluidhinder en artikel 3, eerste lid, van het Besluit geluidhinder spoorwegen (Stcrt. 2003, 241).

C. Op grond van de Wet milieubeheer:

1°. Bijdrageregeling vervanging en vernietiging van PCB bevattende koelvloeistof en PCB bevattende transformatoren en condensatoren;

2°. Mandaatbesluit InfoMil Saneringsregeling overige asbestwegen;

3°. Regeling Kennisoverdracht Milieubeheer 1999;

4°. Regeling Kennisoverdracht Milieubeheer 2000;

5°. Regeling verhoging subsidieplafond 2002 Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu;

6°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 januari 1996, nr. MJZ96002328, houdende beschikbaarstelling bedragen Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer, autowrakken (Stcrt. 1996, 21);

7°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 augustus 1999, nr. DGM/B/FAM/Mbb99193217, houdende Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (Stcrt. 1999, 173);

8°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 februari 2000, nr. DGM/B/FAM/Mbb2000001136, houdende Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (Stcrt. 2000, 37);

9°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 februari 2001, nr. DGM/SB/FAM2001011679, houdende Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (Stcrt. 2001, 45);

10°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 augustus 2002, nr. DGM/SB/FAM2002063314, houdende Subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (Stcrt. 2002, 157);

11°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 april 1997, nr. MBG97097257, houdende uitvoering van de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, 16, derde en vierde lid, en 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (Stcrt. 1997, 91);

12°. Regeling van de Minister van VROM van 13 juni 2001, nr. LMV2001059512 tot vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2001 (Stcrt. 2001, 119);

13°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 maart 1998, nr. DGM/B/FAM/Mbb98023478, houdende vaststelling subsidieplafond Subsidiebesluit maatschappelijke organisaties en milieu 1998 (Stcrt. 1998, 58);

14°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 maart 1998, nr. DGM/B/FAM/Mbb 98023650, houdende vaststelling subsidieplafond Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer (Stcrt. 1998, 58);

15°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 mei 2002, nr. DGM/SB/BM/2002046602, houdende vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (Stcrt. 2002, 107);

16°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 maart 1998, nr. MBG98026014, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai (Stcrt. 1998, 61);

17°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 maart 1999, nr. MBG99146719, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai (Stcrt. 1999, 55);

18°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 maart 2000, nr. MBG2000020035, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai (Stcrt. 2000, 60);

19°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juni 2001, nr. LMV2001059512, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai (Stcrt. 2001, 119);

20°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2002, nr. LMV2001137498, houdende vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai (Stcrt. 2002, 40);

21°. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 december 1998, nr. MFA/98010683, houdende vaststelling voor 1998 van programma’s en subsidieplafonds Besluit diverse subsidies milieubeheer (Stcrt. 1998, 39);

22°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 augustus 2003, nr. LMV2003076733, houdende vaststellingsregeling projecten subsidie uitvoeringskosten sanering spoorweglawaai 2003 (Stcrt. 2003, 157);

23°. Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 januari 2003, nr. LMV2003001743, houdende vaststellingsregeling subsidieplafonds sanering wegverkeerslawaai 2003 (Stcrt. 2003, 21);

24°. Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen;

25°. Saneringsregeling asbestwegen Twente;

26°. Saneringsregeling overige asbestwegen;

27°. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2001;

28°. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2002;

29°. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2003;

30°. Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2002;

31°. Subsidieregeling Europese milieusamenwerking 2003;

32°. Subsidieregeling gebiedsgericht milieubeleid 2001;

33°. Subsidieregeling internationale samenwerking milieubeheer 1999;

34°. Subsidieregeling internationale samenwerking milieubeheer 2000;

35°. Subsidieregeling internationale samenwerking milieubeheer 2001;

36°. Subsidieregeling internationale samenwerking milieubeheer 2002;

37°. Subsidieregeling internationale samenwerking milieubeheer 2003;

38°. Subsidieregeling niet-industriële restwarmte-infrastructuur;

39°. Subsidieregeling stad & milieu;

40°. Subsidieregeling spoorweglawaai 2002;

41°. Subsidieregeling spoorweglawaai 2003, en

42°. Vaststelling programma’s en subsidieplafonds 1998 Subsidiebesluit milieugerichte technologie.

Paragraaf 2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4

1. Voorzover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, genoemd in de artikelen 1 tot en met 3, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, genoemd in de artikelen 1 tot en met 3, blijven in stand.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: VROM intrekkingsregeling 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2004.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, S.M. Dekker.

Toelichting

Het kabinet heeft zich in het hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Kamerstukken II 2002/03, 28 637, nr. 19) onder meer ten doel gesteld minder nieuwe regels te stellen en de dienstverlening aan het publiek te verbeteren. In het kader daarvan is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gestart met de herijking van VROM-regelgeving (Kamerstukken II 2003/04, 29 200 XI, nr. 7). Tevens is een interdepartementaal project ‘Doorlichting van ministeriële regelingen’ van start gegaan (Kamerstukken II 2002/03, 28 755, nr. 1), dat onder meer beoogt te komen tot opschoning van het bestand aan ministeriële regelingen. Een en ander is uitgewerkt in het programma ‘Andere overheid’ (Kamerstukken II 2003/04, 29 362, nr. 1). Tenslotte is in de kabinetsreactie op het eindrapport doorlichting ministeriële regelingen aangegeven dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vóór eind 2004 concreet zal aangeven hoeveel regelingen kunnen worden ingetrokken dan wel uit de databanken kunnen worden verwijderd (Kamerstukken II 2004/05, 25 279, nr. 19, pag. 3).

Ten behoeve van de opschoning is een inventarisatie van ministeriële regelingen (en beschikkingen die zijn opgezet als regeling, hierna steeds mede bedoeld met de term ‘regeling’) gemaakt die, veelal door het verstrijken van de tijd, hun materiële betekenis hebben verloren, maar nooit zijn ingetrokken. Gedacht kan worden aan regelingen ter vaststelling van tarieven, subsidieplafonds en premiepercentages, vrijstellingsregelingen voor een beperkte periode en instellingsregelingen van commissies. In juridisch opzicht is wel duidelijk dat dergelijke regelgeving geen betekenis meer heeft, maar voor burgers en bedrijven is dat niet altijd duidelijk. Dit ‘dorre hout’ vervuilt de wetgevingsbestanden en komt de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de geldende regelgeving niet ten goede. Regelingen zijn tegenwoordig ontsloten via internet en databanken en blijven daarin opgenomen totdat de beheerder van de databank ze daaruit verwijdert.

De aanwezigheid van talloze uitgewerkte regelingen in databanken is ublieksonvriendelijk, want burgers, het belanghebbende bedrijfsleven, hun adviesinstanties, organisaties of belangengroeperingen moeten zich moeite getroosten om op de hoogte te blijven of te geraken van de relevante wet- en regelgeving. Daarom is het van belang de betrokken bestanden actueel te houden en van overbodige regelgeving te ontdoen. Met de intrekking van uitgewerkte regelingen kan de geïnteresseerde of belanghebbende makkelijker en sneller de voor hem wel relevante regelgeving opsporen.

Met de onderhavige regeling worden de bedoelde uitgewerkte regelingen ingetrokken. De regelingen zijn ingedeeld naar de wetten waarop zij direct of indirect (via een algemene maatregel van bestuur) zijn gebaseerd. In totaal worden 170 regelingen ingetrokken. Ingeval van meerdere wettelijke grondslagen is de regeling opgenomen onder de wet waar de regeling het sterkst mee verbonden is. Van belang voor de opschoning is bovendien dat in de loop van 2004 al diverse overbodig geworden regelingen zijn of nog worden ingetrokken. Het gaat om zeker 25 regelingen, onder andere in verband met het instellen van het Inspectoraat-generaal VROM. In artikel 4 is een algemene overgangsbepaling opgenomen. Hiermee wordt benadrukt dat lopende procedures en bestaande aanspraken en verplichtingen moeten worden afgehandeld conform het tot dusverre geldende recht.

Behalve dat in de wetgevingsbestanden uitgewerkte regelingen zijn opgenomen, bevatten deze bestanden een groot aantal regelingen dat al is vervallen, voornamelijk vanwege het vervallen van de grondslag van de regeling. Ook deze regelingen horen niet thuis in overzichten van actuele regelgeving en dienen daaruit verwijderd te worden. Het betreft 47 regelingen die zijn vermeld in de bijlage bij deze toelichting. Met de databanken is contact gelegd om te bewerkstelligen dat deze regelingen daadwerkelijk uit de databanken worden verwijderd.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Naar boven