Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2004, 246 pagina 13Overig

Verlengingen beleidsregels OM

De navolgende beleidsregels zijn door het College van procureurs-generaal verlengd tot de hieronder aangegeven data.

1. Aanwijzing invordering bewijzen van bevoegdheid in het kader van de luchtvaart (2000A009) - verlengd t/m 31-12-2008

2. Aanwijzing vliegen onder invloed (2000A009) - verlengd t/m 31-12-2008.

3. Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed (2000R001) - verlengd t/m 31-12-2008

4. Aanwijzing leerplichtwet 1969 (1999A014) - verlengd t/m 01-07-2005

5. Richtlijn voor strafvordering leerplichtwet 1969 (1999R004) - verlengd t/m 01-07-2005

6. Richtlijn voor strafvordering kinderzaken (1999R001) - verlengd t/m 31-12-2005

7. Aanwijzing verbaliseringsbeleid en procesbeschrijving minderjarigen (1999A001) - verlengd t/m 01-05-2005

8. Aanwijzing voor de opsporing en vervolging van overheden (1998A004) - verlengd t/m 30-6-2008

9. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten (1999A034) - verlengd t/m 31-12-2006

10. Aanwijzing fiscale fraude (2000A025) - verlengd t/m 31-12-2008

11. Aanwijzing inverzekeringstelling (2000A007) - verlengd t/m 31-12-2008

12. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude (2000R006) - verlengd t/m 31-12-2005

13. Richtlijn inzake de toepassing van artikel 552i WvSv door het OM en de informatieverstrekking door de politie in het kader van wederzijdse rechtshulp in strafzaken - verlengd t/m 31-12-2005

14. Aanwijzing taakstraffen (2001A003) - verlengd t/m 31-12-2008

15. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs (2000R004) - verlengd t/m 31-12-2008

16. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet. Harddrugs (2000R005) - verlengd t/m 31-12-2008

17. Aanwijzing Opiumwet (2000A019) - verlengd t/m 31-12-2008

18. Tarieven Wet op de economische delicten - verlengd t/m 31-3-2006

19. Aanwijzing opsporing en vervolging van strafbare feiten gepleegd op de Noordzee (1999A005) - verlengd t/m 30-6-2005

20. Richtlijn premiefraude werkgevers - verlengd t/m 31-12-2005

21. Richtlijn fraude met studiegeleden d.d. 15 oktober 1984 - wordt niet verlengd

22. Toepassing Faillissementswet op vreemde overheden en publieke rechtspersonen d.d. 30 augustus 1988 - wordt niet verlengd

23. Handhavingsarrangement Wet arbeid vreemdelingen d.d. 6 september 1995 - verlengd t/m 30-06-2006

24. Richtlijn tolkenbijstand in het opsporingsonderzoek in strafzaken d.d. 1 september 1996 - verlengd t/m 31-03-2006

25. Richtlijn handhaving wet op de kansspelen d.d. 11 juni 1997 - wordt niet verlengd.