Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2004, 245 pagina 14Overig

Fiscale beleidsregels november 2004

16 december 2004

nr. DGB2004/6356M

Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren & formeel recht

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maand november 2004 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels, vanaf datum publicatie op de website, tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

Vraag en antwoordbesluit internationaal belastingrecht

Besluit van 16/11/2004, nr. IFZ2004-828M

Vaststelling modellen

Besluit van 05/11/2004, nr. CPP2004-2142M

Ruilverkaveling en overdrachtsbelasting

Besluit van 17/11/2004, nr. CPP2004-1679M

Sociaal-ethische fondsen

Besluit van 17/11/2004, nr. CPP2004-2534M

Toerekening inkomensbestanddelen van de belastingplichtige en zijn partner

Besluit van 11/11/2004, nr. CPP2004-1545M

Obligatielening met 'loss absorption' clausule als onderdeel van securitisatiestructuur

Besluit van 03/11/2004, nr. CPP2004-1954M

Goed koopmansgebruik

Besluit van 16/11/2004, nr. CPP2004-814M

Besluit tijdelijk beheer DigiD

Besluit van 28/10/2004, nr. DGB2004-5283M

Loonbelasting/premie volksverzekeringen. Publicatie fiscale beoordelingen CAO-teksten

Besluit van 29/10/2004, nr. CPP2004-2377M

Bij dit moederbesluit horen 12 branchespecifieke CAO-besluiten

1. CPP2004/859M - Beoordeling CAO Varkensverbetering 2003-2004

2. CPP2004/860M - Beoordeling CAO Trainer/coaches betaald voetbal 2002-2004

3. CPP2004/862M - Beoordeling CAO Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2003

4. CPP2004/863M - Beoordeling CAO Verzekeringsbedrijf Buitendienst 2003

5. CPP2004/864M - Beoordeling CAO Apotheken 2002-2004

6. CPP2004/865M - Beoordeling CAO Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk 2003

7. CPP2004/884M - Beoordeling CAO Houthandel 2002-2003

8. CPP2004/887M - Beoordeling CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2003-2004 (inclusief CAO-deel Industriële- Gevel- en Kalamiteitenreiniging)

9. CPP2004/888M - Beoordeling CAO Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen 2002-2003

10. CPP2004/889M - Beoordeling CAO Contractcatering 2002-2003

11. CPP2004/2205M - Beoordeling CAO Banken (Algemene Banken-CAO) 2004

12. CPP2004/2206M - Beoordeling CAO Goederenvervoer over het spoor 2003-2004

Loonbelasting. Inkoop van pensioen in een eindloonregeling

Besluit van 03/11/2004, nr. CPP2004-1657M

Loonbelasting, WVA. Afdrachtvermindering zeevaart; begrip kortstondige onderbreking bij zwangerschap

Besluit van 03/11/2004, nr. CPP2004-878M

Belastingverdrag Zweden-Nederland

Besluit van 26/10/2004, nr. DGB2004-4601M

Inwerkingtreding Verdrag met Nieuw-Zeeland

Besluit van 27/10/2004, nr. IFZ2004-726M

Voorkoming van dubbele belasting en uitvoering arrest Europese Hof van Justitie

Besluit van 25/10/2004, nr. IFZ2004-728M

Wederzijdse bijstand tussen Estland en Nederland bij belastingen

Besluit van 19/10/2004, nr. DGB2004-5408M

Gelijktijdig uitvoeren boekenonderzoeken in Estland en Nederland

Besluit van 19/10/2004, nr. DGB2004-5412M