Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Fonds voor de VolkshuisvestingStaatscourant 2004, 242 pagina 15Overig

Vaststelling Beleidsregels 2005

Het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft in zijn vergadering van 23 november 2004 de Beleidsregels 2005 vastgesteld. Deze uitgave vervangt de uitgave Beleidsregels 2004.

In de Beleidsregels 2005 wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het verstrekken van subsidie samenhangend met sanering, het tegemoetkomen in de kosten van werkzaamheden van corporaties (de zogeheten projectsteun) en de activiteiten van het Fonds in het kader van het financiële toezicht. Ook is de methodiek voor het financiële toezicht erin opgenomen. De beleidsregels zijn gebaseerd op de artikelen 6 en 7 van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. De Beleidsregels 2005 zijn via de website (www.cfv.nl) verkrijgbaar.

Namens het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting,
Drs. J. van der Moolen.