Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2004, 227 pagina 14Overig

Intrekking Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 16 november 2004, nr. DJZ/BR/0992-04, tot intrekking van het besluit tot instelling van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I

Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 april 2001, nr. DJZ/BR/0226-011 , tot instelling van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken wordt ingetrokken.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2004. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 november 2004 treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 december 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, B.R. Bot.

  • 1

    Stcrt. 71.