Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bankwezen (cluster)Staatscourant 2004, 182 pagina 40Verzekeringswezen

Overdracht van rechten en verplichtingen ingevolge hoofdstuk VI van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Danica Life S.A., gevestigd te L-2540 Luxembourg, 14 rue Edward Steichen, maakt aan belanghebbenden bekend dat zij haar rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van directe en indirecte levensverzekering met ingang van 19 augustus 2004 heeft overgedragen aan PanEuroLife S.A. gevestigd te L-1023 Luxembourg, 14 rue Edward Steichen, met toestemming van de Luxemburgse Commissariat aux Assurances van 27 juli 2004.

De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van directe levensverzekering, die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van Danica Life S.A. De overdracht zal de rechten en verplichtingen van de betrokkene polishouders niet beïnvloeden.

De overdracht wordt met ingang vanaf de tweede dag na de dag van de onderhavige publicatie van kracht voor alle andere belanghebbenden dan de betrokken verzekeraars.