Beleidsregels juli en augustus 2004

9 september 2004

nr. DGB2004/4516M

Directoraat-generaal Belastingdienst Team Particulieren & formeel recht

De Staatssecretaris van Financiën geeft kennis van het volgende.

In de maanden juli en augustus 2004 zijn de volgende beleidsregels op de website www.minfin.nl geplaatst. In verband met het bepaalde in artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht liggen deze beleidsregels tevens ter inzage bij de afdeling Bibliotheek en documentatie van het Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7 te Den Haag.

Winst uit onderneming en privé gebruik woning

Besluit van 24/08/2004, nr. CPP04-1912M

Besluit Verrekenprijzen

Besluit van 21/08/2004, nr. IFZ04-680M

Besluit verrekenprijzen

Besluit van 17/08/2004, nr. IFZ04-653M

Vrije vergoedingen en verstrekkingen bij bedrijfsjubilea

Besluit van 17/08/2004, nr. CPP04-1031M

Herinvesteringsreserve bij pachtontbindingsvergoeding

Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-440M

Eigenwoningregeling en verhuur aan de ex-partner

Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1406M

Voorschrift administratieve- en factureringsverplichtingen omzetbelasting

Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1537M

Aanpassing pensioenregelingen aan Witteveenkader

Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1779M

Omzetbelasting en ondernemerschap kookvereniging

Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-1357M

Successiewet en voorwaardelijke testamentaire ouderlijke boedelverdeling

Besluit van 12/08/2004, nr. CPP04-257M

Procedure voor behandeling van advance tax ruling-verzoeken

Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-125M

Autodealer-besluit 2004

Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-1153M

Omzetbelasting en verhuur van onroerende zaken

Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-4221M

Standaardvoorwaarden geruisloze omzetting

Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-664M

Zekerheid vooraf en goede trouw jegens de verdragspartner

Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-1337M

Omzetbelasting en arbodiensten

Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-4018M

Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-1339M

Loonbelasting en heffingsaspecten motorfiets

Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-716M

Vraag en antwoordbesluit dienstverleningslichamen

Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-127M

Inkomstenbelasting en aftrekbeperking firmant

Besluit van 11/08/2004, nr. CPP04-1058M

Organisatie- en competentieregeling APA/ATR-praktijk

Besluit van 11/08/2004, nr. DGB04-1338M

Behandelprocedure verzoeken om advance pricing agreements

Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-124M

Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf

Besluit van 11/08/2004, nr. IFZ04-126M

Loonbelasting en producten eigen bedrijf

Besluit van 10/08/2004, nr. CPP04-745M

Geruisloze doorschuiving en stakingsaftrek

Besluit van 10/08/2004, nr. CPP04-1012M

Leidraad milieubelastingen 2004

Besluit van 05/08/2004, nr. CPP04-519M

Omzetbelasting en verkoop van aandelen

Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1709M

Toepassing willekeurige afschrijving

Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1120M

Salaire differé en samenloop van successierecht met loon- of inkomstenbelasting

Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1121M

Vrije vergoedingen bij aanvang en einde arbeidsovereenkomst

Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-566M

Emigrerende ondernemers en staking onderneming

Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-882M

Afdrachtvermindering kinderopvang

Besluit van 03/08/2004, nr. CPP04-1197M

Spontane uitwisseling van inlichtingen

Besluit van 02/08/2004, nr. DGB04-3945M

Praktijkopleidingen voor eigen personeel

Besluit van 30/07/2004, nr. CPP2004-353M

Toepassing van de regeling van de geruisloze terugkeer

Besluit van 30/07/2004, nr. CPP2004-959M

Beroepssportersregeling

Besluit van 29/07/2004, nr. CPP2004-752M

Geruisloze terugkeer; berekening terugkeerreserve; afgewaardeerde schuld

Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-775M

Wijziging Leidraad Invordering 1990

Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-1587M

Vragen en antwoorden inzake de premieheffing volksverzekeringen

Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-408M

Toetsing dure studie bij vooruitbetaalde kosten

Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-0928M

Toepassing verlaagd tarief bij afvalstoffenbelasting

Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-1198M

Verordening (EEG) nr. 1408/71- uitbreiding tot derde nationaliteiten

Besluit van 23/07/2004, nr. CPP2004-0415M

Loonbelasting. Vrije vergoedingen en verstrekkingen; arbovoorzieningen; stoppen met roken

Besluit van 20/07/2004, nr. CPP2004-479M

Buitengewone uitgaven en verbouwing huurwoning

Besluit van 15/07/2004, nr. CPP2004-718M

Loonbelasting en verhaalsrecht omzetten in geldlening

Besluit van 13/07/2004, nr. CPP2004-1030M

Eigenwoningregeling bij uitzending door werkgever

Besluit van 13/07/2004, nr. CPP2004-1014M

Regeling inzake uitwisseling van inlichtingen met België

Besluit van 08/07/2004, nr. DGB2004-1431M

Pensioen; vragen en antwoorden Wet op de loonbelasting

Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-244M

Vergoeding eigen bijdrage ziektekosten

Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-475M

Fiscale behandeling pensioenpremies PSW-C-polissen

Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-874M

Toepassing urencriterium

Besluit van 08/07/2004, nr. CPP2004-847M

Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties

Besluit van 08/07/2004, nr. DGB2004-3736M

Inwerkingtreding van het Verdrag met Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting

Besluit van 06/07/2004, nr. IFZ2004-379M

Successiewet 1956. Pensioen- en lijfrentevrijstelling voor het successierecht

Besluit van 05/07/2004, nr. CPP2004-1541M

Reiskostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2004

Besluit van 05/07/2004, nr. CPP2004-1409M

Omzetbelasting; onttrekking landbouwgrond voor bouw van woning

Besluit van 01/07/2004, nr. CPP2004-1199M

Naar boven