VWS-intrekkingsregeling dor hout 2004

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 juli 2004, nr. DWJZ/SWW-2499417, houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren (VWS-intrekkingsregeling dor hout 2004)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

De volgende regelingen worden ingetrokken:

1. Regelingen op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 13 april 1983, nr. 151085, houdende aanwijzing leden Ziekenfondsraad (Stcrt. 72);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Binnenlandse Zaken van 11 april 1986, nr. 32055, houdende aanwijzing ziektekostenverzekeraars in Ziekenfondsraad (Stcrt. 71);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 12 juli 1989, nr. 409478, houdende erkenning regionale instellingen voor beschermd wonen (Stcrt. 72);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 september 1990, nr. 414155, houdende samenstelling Ziekenfondsraad (Stcrt. 177);

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 1996, nr. VPZ/F-96712, houdende dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor 1995 (Stcrt. 61);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2001, nr. Z/VU-2170142, houdende vaststelling guldensbedragen ex artikel 7 Bijdragebesluit zorg (Stcrt. 70);

g. Besluit voorlopige erkenning van Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg;

h. Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001;

i. Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2002;

j. Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003;

k. Regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000;

l. Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1990 (AWBZ);

m. Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1991 (AWBZ), en

n. Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1993 (AWBZ).

2. Regeling op grond van de Destructiewet: Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 1996, nr. 96123, houdende instemming tarieven Destructiewet voor het jaar 1996 (Stcrt. 24).

3. Regeling op grond van de Infectieziektenwet: Regeling vantoepassingverklaring Infectieziektenwet op SARS.

4. Regelingen op grond van de Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk van 22 december 1976, nr. U 40660, houdende voorlegging provinciaal plan (Stcrt. 254), en

b. Landelijk plan dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten 1982, 1983 en 1984.

5. Regelingen op grond van de Warenwet:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 21 september 1976, nr. 61613, houdende aanwijzing laboratoria voor onderzoek van monsters van waren (Stcrt. 191);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 25 juni 1984, nr. 141536, houdende vrijstelling jodiumhoudend broodzout (Stcrt. 125);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 8 oktober 1990, nr. DGVGZ/VVP/LU-689149, houdende vrijstelling polyolen (Stcrt. 205);

d. Regeling monsterneming Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten);

e. Vrijstellingsbesluit Aanduidingenbesluit waren voor bijzondere voeding (Warenwet)-suikerwerk en kauwgom;

f. Vrijstellingsbesluit kunstmatige zoetstoffen (Warenwet);

g. Vrijstellingsregeling datumaanduiding van enkele dieetwaren;

h. Vrijstellingsregeling Conserveermiddelen in vruchtenlimonades (Warenwet);

i. Vrijstellingsregeling Garnalenbesluit (Warenwet) EEG-landen;

j. Vrijstellingsregeling Inwerkingtreding Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten;

k. Vrijstellingsregeling Komijnzaad (Warenwet);

l. Vrijstellingsregeling Margarinebesluit (Warenwet);

m. Vrijstellingsregeling Mosterdbesluit (Warenwet);

n. Vrijstellingsregeling natuurlijk mineraal- en bronwater (Warenwet);

o. Vrijstellingsregeling Paraffine in suikerwerk (Warenwet);

p. Vrijstellingsregeling Regeling zuigelingenvoeding (Warenwet);

q. Vrijstellingsregeling sulfiet in schaaldieren (Warenwet);

r. Vrijstellingsregeling vermeldingen bij gasverpakkingen (Warenwet);

s. Vrijstellingsregeling vispasta (Warenwet);

t. Vrijstellingsregeling Voedingswaardenaanduidingenbesluit (Warenwet);

u. Vrijstellingsregeling Wei-eiwitconcentraat in melkprodukten (Warenwet);

v. Vrijstellingsregeling Zuiverheidseisen emulgatoren (Warenwet);

w. Warenwetregeling aanwijzing normen persoonlijke beschermingsmiddelen;

x. Warenwetregeling Overgangsregime natriumarme waren;

y. Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen, en

z. Warenwetregeling Vrijstelling verduurzaamde vruchtenprodukten.

6. Regelingen op grond van de Welzijnswet 1994:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 september 1998, nr. DSB/IN-983961, houdende vaststelling subsidieplafond 1999 ex artikel 19 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 182);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 1998, nr. S/BcCT-981890, houdende vaststelling subsidieplafond 1999 ex artikel 38 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 184);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 1999, nr. S/BcCT-991579, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 ex artikel 38 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 174);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 september 1999, nr. DJB/APJB-994467, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 ex artikelen 22 en 25 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 204);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 1999, nr. DSB/IN-788588, houdende vaststelling subsidieplafond 2000 ex artikel 19 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 204);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 augustus 2000, nr. S/BcCT-2093997, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 ex artikel 38 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 167);

g. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2000, nr. DJB/APJB-2104784, houdende vaststelling subsidieplafonds, basisbedrag en bedrag per lid landelijke jeugdorganisaties 2001 ex artikelen 22 en 25 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 183);

h. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 oktober 2000, nr. DSB/IN-2108322, houdende vaststelling subsidieplafond 2001 ex artikel 19 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 195);

i. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 oktober 2001, nr. DSB/IN-2206508, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 ex artikel 19 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 202);

j. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 oktober 2001, nr. S/BcCT-2220604, houdende vaststelling subsidieplafond 2002 ex artikel 38 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 210);

k. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 2001, nr. DJB/APJB-2234498, houdende vaststelling subsidieplafonds, basisbedrag en bedrag per lid landelijke jeugdorganisaties 2002 ex artikel 22 en 25 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 250);

l. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 januari 2002, nr. DSB/IN-2308161, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 ex artikel 19 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 6);

m. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2002, nr. S/BcCT-2319519, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 ex artikel 38 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 220);

n. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 januari 2003, nr. DJB/APJB-2342926, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 ex artikelen 22 en 25 Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 7), en

o. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 februari 2003, nr. S/BcCT-2344060, houdende vaststelling subsidieplafond 2003 ex artikelen 42, 43 en 43a Subsidieregeling welzijnsbeleid (Stcrt. 29).

7. Regelingen op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945:

a. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 juni 1993, nr. DVVB/WUB/U-931367, houdende overgang behandeltermijnen (Stcrt. 120);

b. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 december 1993, nr. DVVB/WUP-U-932461, houdende wijziging bedragen uitkeringen en pensioenen oorlogsslachtoffers (Stcrt. 251);

c. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1998, nr. DVVB/MB-U-981392, houdende nabetaling over 1995 en aanpassing per 1 januari 1996 (Stcrt. 250);

d. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1998, nr. DVVB/MB-U-981394, houdende nabetaling over 1996 en aanpassing per 1 januari 1997 (Stcrt. 250);

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1998, nr. DVVB/MB-U-981396, houdende nabetaling over 1997 en aanpassing per 1 januari 1998 (Stcrt. 250);

f. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1998, nr. DVVB/MB-U-981393, houdende nabetaling over juli 1996 en aanpassing per 1 januari 1996 (Stcrt. 250);

g. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1998, nr. DVVB/MB-U-981395, houdende nabetaling over juni 1976 en aanpassing per 1 juli 1997 (Stcrt. 250);

h. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 1998, nr. DVVB/MB-U-981397, houdende nabetaling over juni 1998 en aanpassing per 1 juli 1998 (Stcrt. 250);

i. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 1999, nr. DVVB/MB-U-981694, houdende nabetaling over december 1998 en aanpassing per 1 januari 1999 (Stcrt. 25);

j. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 1999, nr. DVVB/MB-U-981668, houdende vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen per 1 januari 1999 (Stcrt. 25);

k. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 1999, nr. DVVB/MB-U-99285, houdende vaststelling rekenfactor 1998 buitengewone pensioenen (Stcrt. 68);

l. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 augustus 1999, nr. DVVB/MB-U-99995, houdende nabetaling over juni 1999 en aanpassing per 1 juli 1999 (Stcrt. 163);

m. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 december 1999, nr. DVVB/MB-U-2028650, houdende vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen per 1 januari 2000 (Stcrt. 247);

n. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2000, nr. DVVB/MB-U-2031290, houdende vaststelling grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 december 1999 en 1 januari 2000 (Stcrt. 25);

o. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2000, nr. DVVB/MB-U-2046333, houdende vaststelling rekenfactor 1999 buitengewone pensioenen (Stcrt. 44);

p. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2000, nr. DVVB/MB-U-2082093, houdende vaststelling grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 juli 2000 (Stcrt. 128);

q. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 februari 2001, nr. DVVB/MB-U-2150016, houdende vaststelling rekenfactor 2000 buitengewone pensioenen (Stcrt. 25);

r. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 februari 2001, nr. DVVB/MB-U-2149461, houdende vaststelling grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2001 (Stcrt. 34);

s. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2001, nr. DVVB/MB-U-2237494, houdende vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen per 1 januari 2002 (Stcrt. 241);

t. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2001, nr. DVVB/MB-U-2241237, houdende vaststelling grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2002 (Stcrt. 245);

u. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2002, nr. DVVB/MB-U-2260806, houdende vaststelling rekenfactor 2001 buitengewone pensioenen (Stcrt. 45);

v. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 januari 2003, nr. DVVB/MB-U-2342045, houdende vaststelling bedrag vrijstelling uit vermogen per 1 januari 2003 (Stcrt. 5), en

w. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 januari 2003, nr. DVVB/MB-U-2344690, houdende vaststelling grondslagen en percentages wetten oorlogsgetroffenen per 1 januari 2003 (Stcrt. 12).

8. Regelingen op grond van de Wet financiering volksverzekeringen:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 november 1991, nr. VMP/FAV91509, houdende besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen bijzondere ziektekostenverzekering 1992 (Stcrt. 246);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 november 1992, nr. VMP/FAV-923016, houdende aanwijzing ex artikel 2 Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering 1993 (Stcrt. 226);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 november 1993, nr. VMP/FAV-933069, houdende besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1994 (Stcrt. 218);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 november 1993, nr. VMP/FAV933070, houdende besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen bijzondere ziektekostenverzekering 1994 (Stcrt. 218);

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 1994, nr. VMP/FAV-943144, houdende besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1995 (Stcrt. 215);

f. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 1994, nr. VMP/FAV-943145, houdende besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en uitkeringen bijzondere ziektekostenverzekering 1995 (Stcrt. 215);

g. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 april 1995, nr. VMP/FAV-951111, houdende vaststelling dekking van de kosten Ziekenfondsraad 1994 (Stcrt. 72);

h. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 1997, nr. VPZ/F-97933, houdende vaststelling van de dekking van de kosten van de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor het jaar 1996, voorzover ten laste komend van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (Stcrt. 60);

i. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juni 1998, nr. VPZ/F-981693, houdende vaststelling van de dekking van de kosten van de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor het jaar 1997, voorzover ten laste komend van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (Stcrt. 107);

j. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 april 1999, nr. Z/F-99908, houdende vaststelling van de dekking van de kosten van de Ziekenfondsraad en zijn secretariaat voor het jaar 1998 (Stcrt. 69);

k. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2000, nr. Z/F-2063531, houdende vaststelling van de dekking van de kosten voor het College voor Zorgverzekeringen en zijn secretariaat voor het jaar 1999, voorzover ten laste komend van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (Stcrt. 85);

l. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 1986;

m. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1987;

n. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988;

o. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989;

p. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1990;

q. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1991;

r. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992;

s. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1993;

t. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994;

u. Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995;

v. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1998 in verband met kosten van het Centraal Administratiekantoor BZ;

w. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 1999 in verband met kosten van het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten;

x. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2001;

y. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2002;

z. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2003;

aa. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997;

bb. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1998;

cc. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999;

dd. Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000;

ee. Tweede nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 2000;

ff. Regeling vaststelling premiepercentages en premie-bedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2000;

gg. Regeling Vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2001;

hh. Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2002;

ii. Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2003;

jj. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1988;

kk. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1989;

ll. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1990;

mm. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1991;

nn. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992;

oo. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1993;

pp. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1994, en

qq. Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1995.

9. Regeling op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening: Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 juli 1968, nr. 104485, houdende besluit ex artikel 4 Wet op de geneesmiddelenvoorziening.

10. Regeling op grond van de Wet op de medische hulpmiddelen: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 april 1996, nr. GMV/MHB961650, houdende afleverings- en toepassingsverbod van Abbott IMx HIV-1/HIV-23rd Generation Plus test.

11. Regelingen op grond van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden:

a. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1991 en voor 1992;

b. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1992 en voor 1993;

c. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1993 en voor 1995;

d. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1995 en voor 1996;

e. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1996 en voor 1997;

f. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1997 en voor 1998;

g. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1998 en voor 1999;

h. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 1999 en voor 2000;

i. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2000 en voor 2001;

j. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2001 en 2002, en

k. Regeling vaststelling mede te financieren bedrag MOOZ voor 2002 en 2003.

12. Regelingen op grond van de Wet op de orgaandonatie:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juli 1999, nr. CSZ/ZT/999217, houdende aanwijzing instantie raadpleging donorregister (Stcrt. 157), en

b. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 december 2000, nr. CSZ/ZT/2137168, houdende aanwijzing instantie raadpleging donorregister (Stcrt. 2001, 3).

13. Regelingen op grond van de Wet tarieven gezondheidszorg:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken van 6 december 1996, nr. VPZ/P-962924, houdende vaststelling aanvaardbare kosten 1997 van AWBZ-instellingen exclusief thuiszorg (Stcrt. 245);

b. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken van 6 december 1996, nr. VPZ/P-962924, houdende vaststelling van de aanvaardbare kosten 1997 ten behoeve van de thuiszorg, het reserveren van een bedrag ten behoeve van nieuwe aanbieders, aanpassing systeem van verdeling van de beschikbare financiële middelen ten behoeve van de thuiszorg en vermindering van het macrokader met ƒ 90 miljoen in verband met overheveling van dit bedrag naar tweede verzekeringscompartiment (knip in de thuiszorg) (Stcrt. 245);

c. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 december 1996, nr. VPZ/P-962924, houdende vaststelling korting 1997 op de aanvaardbare kosten van de ziekenhuizen en academische ziekenhuizen (Stcrt. 245);

d. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken van 6 december 1996, nr. VPZ/P-962924, houdende vaststelling tarievenbeleid 1997 voor de fysiotherapeuten (Stcrt. 245), en

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 6 december 1996, nr. VPZ/P-962924, houdende vaststelling tarievenbeleid 1997 voor medische specialisten exclusief psychiaters (Stcrt. 245).

14. Regelingen op grond van de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekering 1998:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 1998 november 1999, nr. VPZ/F-982613, houdende uitvoering van artikel 38, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 voor het jaar 1999 (Stcrt. 164);

b. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 1999, nr. VPZ/F-99124, houdende vaststelling administratiekostenvergoeding in het kader van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 voor het jaar 1999 (Stcrt. 22), en

c. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 1999, nr. Z/F-2016551, houdende uitvoering van artikel 38, derde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 voor het jaar 2000 (Stcrt. 225).

15. Regelingen op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945:

a. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 13 april 1992, nr. DVVB/WUP-U-92744, houdende aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië (Stcrt. 82);

b. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 april 1995, nr. DVVB/WUP-U-95325, houdende aanpassing Wuv-uitkeringen (Stcrt. 69);

c. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 1999, nr. DVVB/MB-U-981665, houdende aanpassing bedrag Besluit draagkracht vervolgden per 1 januari 1999 (Stcrt. 25);

d. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 februari 1999, nr. DVVB/MB-U-99159, houdende vaststelling verhoging grondslagen Wuv per 1 januari 1999 (Stcrt. 44);

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 januari 2000, nr. DVVB/MB-U-2037426, houdende aanpassing Wuv-uitkering Indonesië (Stcrt. 23);

f. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 februari 2002, nr. DVVB/MB-U-2257115, houdende aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië per 1 januari 2002 (Stcrt. 38), en

g. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2003, nr. DVVB/MB-U-2357988, houdende aanpassing Wuv-uitkeringen Indonesië per 1 januari 2003 (Stcrt. 45).

16. Regeling op grond van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 januari 1999, nr. DVVB/MB-U-981703, houdende aanpassing bedrag Besluit draagkracht burger-oorlogsgetroffenen per 1 januari 1999 (Stcrt. 25).

17. Regelingen op grond van de Wet ziekenhuisvoorzieningen:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 november 1990, nr. DGVgz/ZZT/Z325514, houdende vaststelling plan ziekenhuisvoorzieningen gezondheidsregio Flevoland algemene ziekenhuizen (Stcrt. 243);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 november 1990, nr. DGVgz/ZZT326161, houdende vaststelling plan ziekenhuisvoorzieningen gezondheidsregio Flevoland geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 243);

c. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 september 1995, nr. DGVGZ/FPB-95558, houdende opschorting toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 181);

d. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 december 1995, nr. FPB/EP/95794, houdende wijziging Besluit begripsomschrijvingen Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met meldingsregime (Stcrt. 249), en

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 oktober 1996, nr. CSZ/ZT-9612073, houdende opschorting toestemmingsprocedures inzake de bouw van bloedbanken (Stcrt. 211).

18. Regelingen op grond van de Ziekenfondswet:

a. Besluit van de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 10 maart 1967, nr. 123809, houdende vaststelling richtlijnen ex artikel 49, eerste lid, van de Ziekenfondswet (Stcrt. 50);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 1987, nr. FC-802564, houdende vaststelling premiepercentages verplichte ziekenfondsverzekering per 1 juli 1987 (Stcrt. 121);

c. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 december 1988, nr. 406015, houdende vaststelling nominale premie ziekenfondsverzekering zeevarenden (Stcrt. 1989, 4);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 november 1990, nr. DGVGZ/VMP/FAV-416481, houdende Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet 1991 (Stcrt. 241);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1990, nr. DGVGZ/VMP/FAV-416564, houdende premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1991 (Stcrt. 251);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 1990, nr. DGVGZ/VMP/FAV-416805, houdende vaststelling premiepercentages verplichte ziekenfondsverzekering 1991 (Stcrt. 252);

g. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 november 1991, nr. VMP/FAV-91373, houdende Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet 1992 (Stcrt. 232);

h. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 27 november 1991, nr. VMP/FAV-91524, houdende Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet 1991 (Stcrt. 1992, 21);

i. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 mei 1992, nr. VMP/FAV-921426, houdende aanvulling Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stcrt. 99);

j. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 november 1992, nr. VMP/FAV-923015, houdende aanvulling Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet 1991 (Stcrt. 226);

k. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 november 1992, nr. VMP/FAV-923017, houdende aanvulling Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet 1992 (Stcrt. 226);

l. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 november 1993, nr. VMP/FAV-923014, houdende Regeling ex artikel 2 Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet 1993 (Stcrt. 226);

m. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1994, nr. VMP/FAV-943789, houdende vaststelling ziekenfondspremie Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stcrt. 252);

n. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2001, nr. Z/F-2188131, houdende vaststelling dekking beheerskosten College voor Zorgverzekeringen uit Algemene Kas en Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (Stcrt. 116);

o. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1997;

p. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1998;

q. Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1999;

r. Aanwijzing macro-verstrekkingenbudget ziekenfondsverzekering 1996;

s. Aanwijzing macro-verstrekkingenbudget ziekenfondsverzekering 1997;

t. Aanwijzing macro-verstrekkingenbudget ziekenfondsverzekering 1998;

u. Aanwijzing macro-verstrekkingenbudget ziekenfondsverzekering 1999;

v. Aanwijzing macro-verstrekkingenbudget ziekenfondsverzekering 2000;

w. Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1996;

x. Nadere regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001;

y. Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001;

z. Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2002;

aa. Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2003;

bb. Regeling premievaststelling verplichte ziekenfondsverzekering voor zak- en kleedgeldgerechtigden, uitgenodigde vluchtelingen en asielzoekers 1990;

cc. Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1987 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden;

dd. Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1988 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden;

ee. Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet 1990 voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden;

ff. Regeling vaststelling premiepercentage verplichte verzekering Ziekenfondswet voor personen van 65 jaar en ouder en voor vervroegd gepensioneerden per 1 juli 1987;

gg. Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 1999;

hh. Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2000;

ii. Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2001;

jj. Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2002;

kk. Regeling verdeling procentuele ziekenfondspremie 2003;

ll. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1989;

mm. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1990 en 1991;

nn. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1992 en 1993;

oo. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1994;

pp. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1995;

qq. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1996;

rr. Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1997, en

ss. Tijdelijke subsidieregeling projecten maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg 2000.

19. Regelingen op het terrein van verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 22 oktober 1980, nr. 1999, houdende instelling Commissie Indisch Verzet (Stcrt. 213);

b. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 april 1989, nr. U13314, houdende vaststelling vacatiegelden Uitkeringsraad (Stcrt. 89);

c. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 april 1989, nr. U13315, houdende vaststelling vacatiegelden Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Stcrt. 89);

d. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 oktober 1989, nr. 144171, houdende vaststelling vacatiegelden commissie Indisch verzet (Stcrt. 212);

e. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 13 augustus 1992, nr. DVVB/BIZ-U-921541, houdende instelling begeleidingscommissie Onderzoek Indische na-oorlogse generatie (Stcrt. 160);

f. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 12 januari 1993, nr. DVVB/BIZ-U-922819, houdende instelling begeleidingscommissie Onderzoek late problematiek Indische Jeugdige Oorlogsgetroffenen (Stcrt. 14);

g. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juli 2000, nr. TTW/HOIT-U-2080328, houdende instelling technische commissie haalbaarheidsonderzoek Indische tegoeden (Stcrt. 140);

h. Instellingsregeling Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden, en

i. Instellingsregeling Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.

20. Regelingen op het terrein van sport:

a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 1 februari 1974, nr. U1026, houdende instelling commissie van advies inzake sportieve recreatie (Stcrt. 29);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 2 mei 1978, nr. U17870SPZ/AZ, houdende instelling nationaal sport overleg (Stcrt. 88);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 20 september 1978, nr. U19365, houdende instelling permanent overheden overleg op het gebied van de sport (Stcrt. 211), en

d. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 juli 1991, nr. DS/PZ912182, houdende instelling projectgroep herinrichting landelijke sportbeleid (phls) (Stcrt. 137).

21. Regelingen op het terrein van sociaal beleid:

a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 28 november 1968, nr. U11994, houdende instelling interdepartementale commissie bijzonder regionaal welzijnsbeleid (Stcrt. 241);

b. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 24 maart 1969, nr. U-1585, houdende instelling commissie welzijn Molukkers (Stcrt. 66);

c. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 28 augustus 1973, nr. U5523 , houdende instelling beraadsgroep harmonisatie welzijnsbeleid en welzijnswetgeving (Stcrt. 167);

d. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 21 juni 1974, nr. U6518, houdende instelling interdepartementale commissie voor beleidscoördinatie ten behoeve van migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen (Stcrt. 121);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 23 april 1975, nr. 18098, houdende instelling begeleidingscommissie voor functie F2 (Stcrt. 83);

f. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 19 december 1978, nr. U11100II, houdende instelling commissie voor contact en overleg inzake het welzijnsbeleid ten behoeve van ingezetenen van Surinaamse afkomst (Stcrt. 250);

g. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 februari 1992, nr. DASB-U92535, houdende instelling tijdelijke commissie voor de welzijnsinformatievoorziening (Stcrt. 49);

h. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 juni 1992, nr. DVMA/OA-928497, houdende instelling overlegcommissie asielzoekerscentra (Stcrt. 213);

i. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 26 oktober 1993, nr. DVMA/OA-9323640, houdende instelling overlegcommissie onderzoek- en opvangcentra (Stcrt. 213);

j. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 november 1993, nr. DVMA/OA-U-9325095, houdende instelling overlegcommissie asielzoekerscentrum ambt Delden (Stcrt. 227);

k. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 24 december 1993, nr. DVMA/FEA-U-9328444, houdende mandatering stichtingen voor opvang asielzoekers (Stcrt. 4);

l. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 14 januari 1994, nr. DVMA-94539, houdende instelling overlegcommissie asielzoekerscentrum ambt Zuid-Laren (Stcrt. 13);

m. Convenantfinancieringsregeling, en

n. Rijkssubsidieregeling voor het algemeen maatschappelijk werk.

22. Regelingen op het terrein van curatieve zorg:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 juli 1990, nr. 323542, houdende instelling werkgroep topklinische zorg (Stcrt. 145);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 augustus 1990, nr. 2086-I, houdende instelling commissie keuzen in de zorg (Stcrt. 168);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 27 september 1991, nr. VMP/0419303, houdende instelling Commissie Prijsvorming in de Zorgsector (Stcrt. 196);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 januari 1992, nr. DGVGZ/ZZT/Z-92311, houdende instelling commissie fusie en bouw (Stcrt. 26);

e. Besluit van de Minister en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 19 januari 1992, nr. DGVGZ/VMP/AA-92795, houdende instelling programma en stuurgroep doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen (Stcrt. 65);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 januari 1993, nr. DGVGZ/VMP/O/93273, houdende instelling commissie modernisering positie huisartszorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg (Stcrt. 27);

g. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 maart 1993, nr. DGVGZ/ZZT/TOPAZ-931281, houdende benoeming adviseurs Nederlandse toponcologie (Stcrt. 67);

h. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juni 1997, nr. CSZ/ZT977221, houdende instelling MDW-projectgroep ziekenhuiszorg (Stcrt. 114);

i. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 1999, nr. CSZ/ZT/99625, houdende instelling Platform aanpak wachttijden (zorgsector) (Stcrt. 20);

j. Regeling Gestruktureerd Overleg Beleid Eerstelijnszorg;

k. Incidentele bijdrageregeling AIDS-platforms, en

l. Rijksregeling tot vaststelling van de subsidievoorwaarden voor kraaminternaten.

23. Regelingen op het terrein van gehandicaptenbeleid:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 5 mei 1978, nr. 106647, houdende instelling stuurgroep planning zwakzinnigenzorg (Stcrt. 110), en

b. Subsidieregeling maatschappelijk werk voor zwakzinningen.

24. Regelingen op het terrein van personeel en organisatie en bestuursondersteuning:

a. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 januari 1991, nr. DGVGZ/BMO3182, houdende instelling directie Beheer en Managementondersteuning (BMO) (Stcrt. 42);

b. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 januari 1991, nr. DGVGZ/BMO3181, houdende instelling directie Informatiebeleid (DIB) (Stcrt. 42);

c. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 januari 1991, nr. DGVGZ/BMO3184, houdende instelling directie Preventie, Epidemiologie en Patiëntenbeleid (PEP) (Stcrt. 42);

d. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 30 oktober 1992, nr. DGV/BMO/U-922386, houdende instelling bureau Financieel-Economische Aangelegenheden Hoofddirectie Gezondheidsbescherming (Stcrt. 232), en

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 1995, nr. BSG-U-95180, houdende wijziging taakstelling Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Stcrt. 46).

25. Regelingen op het terrein van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 februari 1982, nr. 85153, houdende bescherming persoonlijke levenssfeer psychisch gestoorde patiënten en zwakzinnigen (Stcrt. 26);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 september 1992, nr. DGVgz/ADT/3637, houdende instelling stuurgroep informatievoorziening verslavingszorg (Stcrt. 1992, 43);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 4 januari 1994, nr. GVC/GGZ-934249, houdende instelling adviescommissie inzake functie ziekenhuispsychiatrie (Stcrt. 18), en

d. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 25 november 1994, nr. GVC/GGZ/945885, houdende instelling commissie van advies inzake evaluatie van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Stcrt. 232).

26. Regelingen op het terrein van jeugdbeleid:

a. Besluit van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 20 oktober 1969, houdende instelling commissie bijzonder jeugdwerk in internaatsverband (Stcrt. 208);

b. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie van 30 juni 1989, houdende instelling werkgroep herspreiding jeugdhulpverlening (Stcrt. 130);

c. Besluit van de Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 5 november 1990, nr. PJB-904145/I, houdende instelling commissie mondiale aktiviteiten jeugdbeleid (Stcrt. 216);

d. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie van 22 september 1992, nr. DGW/IJH-U-92136, houdende instelling interdepartementale stuurgroep inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming (Stcrt. 198);

e. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 2 november 1992, nr. DJB/PJB928434, houdende instelling commissie kwaliteit kinderopvang (Stcrt. 221);

f. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 maart 1994, nr. DJB-941283, houdende samenstelling task force jeugdhulpverlening (Stcrt. 50);

g. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 19 januari 1995, nr. DJB/JHV946180, houdende instelling stuurgroep regie in de jeugdzorg (Stcrt. 20);

h. Beschikking gestructureerd overleg jeugdbeleid particuliere organisaties;

i. Besluit Stuurgroep Structurering Informatievoorziening Jeugdzorg;

j. Besluit inspectie jeugdhulpverlening;

k. Regeling werkgroep meldpunt kindermishandeling;

l. Regeling benoeming en vergoedingen Adviescommissie Wet op de Jeugdzorg;

m. Erkenningsregeling vrijwillige plaatsingen jeugdhulpverlening;

n. Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang, en

o. Subsidieregeling vrijwillige pleegzorg.

27. Regelingen op het terrein van geneesmiddelen en medische technologie:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 30 november 1982, nr. 247299, houdende instelling adviescommissie bijwerkingen geneesmiddelen (Stcrt. 1983, 2)

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 juli 1987, nr. 26363, houdende instelling directie College ter beoordeling van geneesmiddelen (Stcrt. 132), en

c. Besluit instelling Stuurgroep uitvoering Wet op de orgaandonatie.

28. Regelingen op het terrein van zorgverzekeringen:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken van 26 oktober 1971, nr. 208067, houdende instelling interdepartementale stuurgroep coördinatie volksgezondheid en sociale verzekering (Stcrt. 1972,7);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 27 september 1991, nr. VMP/0419303, houdende instelling commissie prijsvorming in de zorgsector (Stcrt. 196);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 januari 1992, nr. DGVGZ/ZZT/Z-92311, houdende instelling commissie fusie en bouw (Stcrt. 26);

d. Besluit van de Staatssecretaris en de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 maart 1992, nr. DGVGZ/VMP/AA-92795, houdende instelling programma en stuurgroep doelmatigheid bedrijfsvoering intramurale zorginstellingen (Stcrt. 65);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 januari 1993, nr. DGVGZ/STABO/9356, houdende instelling toetsingscommissie budgettering verzekeraars (Stcrt. 21), en

f. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 januari 1993, nr. DGVGZ/VMP/O/93273, houdende instelling commissie modernisering positie huisartsenzorg, specialistische zorg en ziekenhuiszorg (Stcrt. 27).

29. Regelingen op het terrein van innovatie, beroepen en ethiek:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 27 november 1975, nr. 33782, houdende instelling commissie opleiding kraamverzorgster (Stcrt. 239);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 2 april 1981, nr. U49776, houdende instelling begeleidingscommissie inbouw opleiding pedagogische medewerkers in m.b.o. (Stcrt. 130);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 juni 1989, nr. 520172, houdende instelling adviescommissie opleiding intensieve verpleging (Stcrt. 114);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 oktober 1990, nr. DGVGZ/AGBio52869, houdende instelling commissie positiebepaling verpleegkundigen verzorgende (Stcrt. 208);

e. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 23 juli 1991, nr. DGVGZ/STABO/91546, houdende instelling begeleidingscommissie experimentele gezondheidsonderzoekvisitaties op vrijwillige basis (Stcrt. 150);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 september 1992, nr. DGVgz/Stabo/921438, houdende subsidiëring onderzoeksprogramma Kwaliteit van Zorg (Stcrt. 189);

g. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 11 september 1992, nr. 922673ZZT/MEO, houdende instelling werkgroep registratie orgaandonatie (Stcrt. 179);

h. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 februari 1993, nr. DGVGZ/DB/93127, houdende instelling college van deskundigen Volksgezondheid Transparant (Stcrt. 36);

i. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 25 oktober 1993, nr. ZZT/MEO-934189, houdende instelling werkgroep orgaandonatie (Stcrt. 214);

j. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 1 februari 1994, nr. DGVGZ/DIB-9445, houdende instelling stimuleringsprogramma Volksgezondheid Transparant (Stcrt. 28);

k. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 18 april 1996, nr. CSZ/ME/961618, houdende instelling begeleidingscommissie evaluatie-onderzoek euthanasiepraktijk (Stcrt. 84);

l. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 25 mei 1994, nr. ZZT/MEO-941966, houdende instelling commissie medische experimenten met wilsonbekwamen (Stcrt. 103);

m. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 1994, nr. PAO/BOG-949497, houdende instelling werkgroep positionering opleiding tot verloskundige (Stcrt. 174);

n. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 28 november 1996, nr. CSZ/ME/9611973, houdende instelling overleggroep toetsing zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde bij pasgeborenen (Stcrt. 234);

o. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 5 december 1996, nr. CSZ/ME/9611972, houdende instelling overleggroep late zwangerschapsafbreking (Stcrt. 238);

p. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 maart 2001, nr. CSZ/ME/2131035, houdende instelling forum genetica, gezondheid en gezondheidszorg (Stcrt. 61);

q. Besluit Kernprogramma opleiding diploma Kraamverzorgster 1984, en

r. Reglement Rijksopleidingscentrum voor verloskundigen te Rotterdam.

30. Regelingen op het terrein van preventie en openbare gezondheidszorg:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 februari 1989, nr. 13272, houdende instelling programmacommissie determinanten van gezondheid (Stcrt. 48);

b. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 maart 1994, nr. GVC/GGZ/941565, houdende instelling overlegorgaan gezondheidszorg en multiculturele samenleving (Stcrt. 69);

c. Rijkssubsidieregeling bureaus voor levens- en gezinsvragen;

d. Rijkssubsidieregeling landelijke en provinciale kruisorganisaties;

e. Rijksregeling subsidiëring niet-curatieve geslachtsziektenbestrijding kruiswerk;

f. Rijksregeling subsidievoorwaarden plaatselijke specifieke verenigingen voor tuberculosebestrijding, en

g. Bijdrageregeling wateroverlast zorgsector 1995.

31. Regeling op het terrein van internationale zaken: Besluit Platform Zorgtelematica.

32. Regelingen op het terrein van voeding en gezondheidsbescherming:

a. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 1985, nr. 84558, houdende instelling van de Rijkskeuringsdienst van Waren (Stcrt. 252), en

b. Regeling gebiedsindeling Rijkskeuringsdienst van Waren.

33. Regelingen op het terrein van verpleging, verzorging en ouderen:

a. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 november 1993, nr. DOB-939090, houdende instelling commissie modernisering ouderenzorg (Stcrt. 227), en

b. Besluit commissie van wijze vrouwen en mannen.

Artikel 2

1. Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, genoemd in artikel 1, plaats.

2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, genoemd in artikel 1, blijven in stand.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: VWS-intrekkingsregeling dor hout 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J.F. Hoogervorst.

Toelichting

Het kabinet heeft zich in het hoofdlijnenakkoord ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ (Kamerstukken II 2002/2003, 28 637, nr. 19) onder meer ten doel gesteld minder nieuwe regels te stellen en de dienstverlening aan het publiek te verbeteren. Tevens is een interdepartementaal project ‘Doorlichting van ministeriële regelingen’ van start gegaan (Kamerstukken II 2002/2003, 28 755, nr. 1), dat onder meer beoogt te komen tot opschoning van het bestand aan ministeriële regelingen. Een en ander is uitgewerkt in het programma ‘Andere overheid’ (Kamerstukken II 2003/2004, 29 362, nr. 1).

Ten behoeve van de opschoning is een inventarisatie van ministeriële regelingen gemaakt die, veelal door het verstrijken van de tijd, hun materiële betekenis hebben verloren, maar nooit zijn ingetrokken. Gedacht kan worden aan regelingen ter vaststelling van tarieven, subsidieplafonds en premiepercentages en instellingsregelingen van stuurgroepen, werkgroepen en commissies. Dit ‘dorre hout’ vervuilt de wetgevingsbestanden en komt de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de geldende regelgeving voor burgers en bedrijven en de overheid zelf niet ten goede.

Met de onderhavige regeling worden deze uitgewerkte regelingen ingetrokken. De regelingen zijn ingedeeld naar bovenliggende wet en naar overige regelingen op bepaalde beleidsterreinen, zoals instellingsregelingen. In totaal worden 314 regelingen ingetrokken.

In artikel 2 is een algemene overgangsbepaling opgenomen. Hiermee wordt benadrukt dat lopende procedures en de bestaande aanspraken en verlichtingen kunnen worden afgehandeld conform het tot dusverre geldende recht.

Behalve dat in de wetgevingsbestanden uitgewerkte regelingen zijn opgenomen, bevatten deze bestanden een groot aantal regelingen dat al is vervallen, voornamelijk vanwege het vervallen van de grondslag van de regeling. Ook deze regelingen horen niet thuis in overzichten van actuele regelgeving en dienen daaruit verwijderd te worden. Het betreft de onderstaande 78 regelingen.

Op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 1996, nr. VPZ/P-963163, houdende aanwijzing landelijke vereniging voor thuiszorg als representatieve organisatie (Stcrt. 243);

b. Besluit van de Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 december 1967, nr. 141916, houdende bepaling aantal leden en plaatsvervangende leden voor uitbreiding Ziekenfondsraad ter uitvoering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stcrt. 253);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 juni 1992, nr. VMP/VVU-921491, houdende erkenning ziekenhuizen (Stcrt. 122);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 juli 1992, nr. VMP/O-921843, houdende modelovereenkomst Ziekenfondsraad (Stcrt. 137);

e. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 9 juni 1994, nr. VMP/VA-941641, houdende vaststelling verantwoordelijkheidsgebieden psychiatrische ziekenhuizen (Stcrt. 115);

f. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juli 1994, nr. VMP/O-942104, houdende aanwijzing ex artikel 42a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter vaststelling modelovereenkomst (Stcrt. 145);

g. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 1995, nr. VMP95394, houdende aanwijzing representatieve organisaties gezondheidszorg (Stcrt. 45);

h. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 1995, nr. VMP/VVU-951195, houdende samenstelling Ziekenfondsraad in het kader de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1995 (Stcrt. 72);

i. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 mei 1997, nr. VPZ/P-971695, houdende aanwijzing Orde van medisch specialisten als representatieve organisatie (Stcrt. 91);

j. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 1998, nr. VPZ/VU-981335, houdende samenstelling Ziekenfondsraad in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1998 (Stcrt. 76);

k. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 oktober 1998, nr. VPZ/P-983146, houdende aanwijzing representatieve organisaties als bedoeld in AWBZ en WTGZ (Stcrt. 207);

l. Beschikking aanwijzing psychiatrische ziekenhuizen;

m. Regeling benoembaarheidseisen gezinsvervangende tehuizen;

n. Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1986 (AWBZ), en

o. Regeling dekking kosten Ziekenfondsraad en zijn secretariaat 1987 (AWBZ).

Op grond van de Destructiewet:

Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 27 juli 1989, nr. 685694, houdende ontheffing artikel 21a Keuringsregulatief (Stcrt. 146).

Op grond van de Gezondheidswet:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 8 februari 1993, nr. DGVgz/VVP/L93182, houdende aanwijzing werkzaamheden veterinaire hoofdinspecteur (Stcrt. 34), en

b. Aanwijzing inzake de officiële controle op levensmiddelen (EEG).

Op grond van de Noodwet Geneeskundigen:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 27 oktober 1980, nr. 3499/CV, houdende vaststelling formulier register Noodwet Geneeskundigen (Stcrt. 214);

b. Besluit van de Minister Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 18 augustus 1982, nr. 75728, houdende vaststelling modellen kennisgevingen Noodwet Geneeskundigen (Stcrt. 175), en

c. Besluit bescherming persoonlijke levenssfeer register Noodwet Geneeskundigen.

Op grond van de Opiumwet:

a. Besluit van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 21 juli 1993, nr. GMV/G-932415, houdende aanwijzing MDEA (Stcrt. 139), en

b. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juli 1997, nr. GMV479180, houdende aanwijzing 4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine (Stcrt. 126).

Op grond van de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening:

a. Regeling begeleiding vrijwillige pleegzorg;

b. Regeling benoembaarheidseisen dagverblijven voor gehandicapten;

c. Regeling benoembaarheidseisen gezinsvervangende tehuizen;

d. Regeling medewerkers dagverblijven voor gehandicapten, en

e. Regeling medewerkers gezinsvervangend tehuizen.

Op grond van de Vleeskeuringswet:

a. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 december 1957, nr. 18800, houdende aanwijzing slachthuizen voor het slachten volgens de Israëlitische ritus (Stcrt. 252);

b. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 december 1957, nr. 18860, houdende elektrische bedwelming van slachtdieren (Stcrt. 253);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 januari 1977, nr. 61982, houdende uitvoering ex artikel 1 Eisenbesluit Vleeskeuringswet (Stcrt. 28);

d. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 25 januari 1977, nr. 168120, houdende uitvoering ex artikel 4 Eisenbesluit Vleeskeuringswet (Stcrt. 25);

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 12 augustus 1981, nr. 178171, houdende eisen verpakking voorverpakt vlees (Stcrt. 155);

f. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 20 juli 1988, nr. 681593, houdende aanwijzing slachthuizen voor het slachten volgens de Islamitische ritus (Stcrt. 149);

g. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 juli 1991, nr. VVP-691388, houdende regeling voor hygiënisch werken bij opvangen bloed van slachtdieren (Stcrt. 147), en

h. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 mei 1997, nr. GZB/VVB972459, houdende nadere regeling invoer geslacht pluimvee (Stcrt. 104).

Op grond van de Warenwet:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Economische Zaken van 9 oktober 1974, nr. 34558, houdende reprisepercentages en vertalingen van aanduidingen textielartikelen (Stcrt. 244);

b. Hulpstoffenbesluit smeltkaasbesluit (Warenwet);

c. Regeling Aanvullende voedingswaardebeweringen;

d. Toelatingsregeling Microbieel stremsel (Kluyveromyces) bij kaasbereiding (Warenwet);

e. Vrijstellingsregeling Kleurstoffen in brood (Warenwet);

f. Vrijstellingsregeling Kleurstoffen in tafelzuren (Warenwet), en

g. Vrijstellingsregeling Kleurstoffen in vla- en puddingpoeder (Warenwet).

Op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen:

Planningsbesluit dialyse.

Op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945:

Subsidieregeling dienstverlening voor oorlogsgetroffenen.

Op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening:

a. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 juli 1963, nr. 63054, houdende beschikking ex artikel 13 (Stcrt. 148);

b. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 9 augustus 1963, nr. 64861, houdende beschikking ex artikel 13 Besluit uitoefening artsenijbereidkunst (Stcrt. 160);

c. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 4 december 1970, nr. 189715, houdende Besluit weegwerktuigen, gewichten en maten in apotheken (Stcrt. 243), en

d. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 april 1988, nr. 710340, houdende onderlinge erkenning diploma’s, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie (Stcrt. 78).

Op grond van de Wet op de medische hulpmiddelen:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 9 juli 1990, nr. 733900, houdende Vaststelling registratieformulier ex artikel 3 Besluit sterilisatiebedrijven medische hulpverlening (Stcrt. 135), en

b. Regeling hoog risico diagnostica.

Op grond van de Wet tarieven gezondheidszorg:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Minister van Economische Zaken van 1 oktober 1981, nr. 267747, houdende vaststelling waarnemersregeling activiteiten C.O.T.G. (Stcrt. 195);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 17 mei 1984, nr. 45751, houdende aanwijzing als representatieve organisatie gezondheidszorg (Stcrt. 129);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 29 februari 1988, nr. 400843, houdende aanwijzing als representatieve organisatie gezondheidszorg (Stcrt. 50);

d. Besluit financieel beheer Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, en

e. Regeling Kamers COTG.

Op grond van de Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen 1998:

a. Regeling maximumpremies WTZ, en

b. Regeling vaststelling leeftijd standaardpolishouders voor omslagregeling WTZ.

Op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945:

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 1999, nr. DVVB/MB-U-99766, houdende vaststelling herziening percentage WUV-uitkeringen (Stcrt. 68).

Op grond van de Wet inzake bevoegdheid arts, tandmeester, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende:

a. Vacatiegeldenregeling beroepen gezondheidszorg, en

b. Regeling examengeld verloskundigen.

Op grond van de Wet tot bescherming van het diploma van verpleegkundige:

Regeling opleiding aantekening intensive care verpleging.

Op grond van de Ziekenfondswet:

a. Besluit van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 28 september 1972, nr. 106836, houdende vaststelling van de zetel van de Ziekenfondsraad (Stcrt. 197);

b. Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 23 mei 1977, nr. 41539, houdende premiebetaling ziekenfondsverzekering erkende gewetensbezwaarden militaire dienst (Stcrt. 111);

c. Besluit van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 januari 1984, nr. 45063, houdende ontheffing overeenkomst met tandartsen Ziekenfondswet (Stcrt. 21);

d. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 1995, nr. VMP/VVU-951192, houdende samenstelling Ziekenfondsraad 1995 (Stcrt. 72);

e. Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 1998, nr. VPZ/VU-981333, houdende samenstelling Ziekenfondsraad 1998 (Stcrt. 76);

f. Bijdrageregeling ziekenfondsverzekering, en

g. Regeling vrijstelling sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet.

Regeling op het terrein van preventie en openbare gezondheidszorg:

Overbruggingsregeling bekostiging collectieve preventie gezondheidszorg.

Regeling op het terrein van geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang:

a. Besluit commissie psychische arbeidsongeschiktheid;

b. Regeling risicoschatting nieuwe drugs, en

c. Overbruggingsregeling Verslavingszorg.

Regeling op het terrein van verpleging, verzorging en ouderen:

Regeling uitvoering werkzaamheden Overgangswet verzorgingshuizen.

Regelingen op het terrein van curatieve zorg:

a. Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 25 augustus 1951, nr. 13529, houdende erkenning als ziekeninrichting (Stcrt. 166), en

b. Tijdelijke Stimuleringsregeling universitaire huisartspraktijken.

Regelingen op het terrein van de inspectie voor de gezondheidszorg:

a. Reglement persoonsregistratie geneeskundigen van de Geneeskundige Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid;

b. Reglement persoonsregistratie paramedici;

c. Reglement persoonsregistratie psychotherapeuten;

d. Reglement persoonsregistratie ziekenverzorgenden, leerlingen en kraamverzorgenden, en

e. Reglement persoonsregistratie verpleegkundigen, leerlingen, verplegers en verpleegsters.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Naar boven