Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan StichtingStaatscourant 2004, 144 pagina 16Overig

Tijdelijk addendum Regeling financiële ondersteuning tijdschriften op het gebied van beeldende kunst en vormgeving

De hoogte van de financiële bijdrage die kan worden verstrekt is gekoppeld aan de inkomsten uit advertenties en verkoop. De voorlopige bijdrage wordt vastgesteld op basis van de ingediende begroting. Bij vaststelling van de definitieve bijdrage worden de daadwerkelijk gerealiseerde inkomsten als basis genomen.

De bijdrage die wordt verstrekt bedraagt maximaal 40% van de inkomsten uit advertenties en verkoop tot een maximumbedrag van € 65.000. Los van deze bijdrage kan de Mondriaan Stichting additioneel een bedrag van maximaal € 20.000 toekennen ter dekking van internationale verspreiding van het tijdschrift.

Als het een nieuw te verschijnen tijdschrift betreft dat een duidelijke lacune in het totale aanbod vult, kan de Mondriaan Stichting de eigen inkomsten uit advertenties en verkoop gedurende de eerste twee jaar volledig, 100% matchen (tot een maximumbedrag van € 65.000).

De Mondriaan Stichting kan daarnaast een bijdrage toekennen aan buitenlandse Nederlandstalige tijdschriften ter dekking van de Nederlandse distributiekosten, die voor het overige niet voor ondersteuning binnen deze regeling in aanmerking komen.