Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2004, 129 pagina 129Centraal Stembureau

Schrapping geregistreerde aanduidingen verkiezing Europees parlement

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees parlement,

Gelet op artikel Y 2 van de Kieswet juncto artikel G 1, zevende lid, onder d, van de Kieswet;

Overwegende dat voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement die werd gehouden op 10 juni 2004, geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid, bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet juncto artikel H 3, tweede of derde lid, van de Kieswet om de volgende aanduidingen te plaatsen boven een kandidatenlijst:

Conservatieve Democraten

DE EUROPESE PARTIJ

Europees Verkiezers Platform Nederland

Partij van de Toekomst

Europees Senioren Platform Nederland

Besluit:

de volgende onder genoemde nummers geregistreerde aanduidingen te schrappen in het register als bedoeld in artikel Y 2 van de Kieswet juncto artikel G 1 van de Kieswet:

14. Conservatieve Democraten

15. DE EUROPESE PARTIJ

17. Europees Verkiezers Platform Nederland

25. Partij van de Toekomst

27. Europees Senioren Platform Nederland

`s-Gravenhage, 7 juli 2004.
De voorzitter.
De leden.