Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2003, 8 pagina 15Centraal Stembureau

Geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de naam van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland maakt, gelet op artikel G1/ G2, 8e lid, van de Kieswet, bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

stcrt-2003-8-p15-SC38111-1.gif

Den Haag, 13 januari 2003.
De voorzitter van het centraal stembureau,
W.J. Deetman.