Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2003, 73 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoeming W. Kok tot Minister van Staat

11 april 2003

Nr. 03.001668

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot Minister van Staat

W. Kok.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.

's-Gravenhage, 11 april 2003.
Beatrix.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,J.P. Balkenende.