Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank AssenStaatscourant 2003, 67 pagina 27Overig

Rechtbank Assen

Bijlage als bedoeld in artikel 8.3, lid 1, van het bestuursreglement rechtbank Assen

Sector bestuursrecht

Algemene kamer

- De zittingen van de enkelvoudige en meervoudige kamer in bestuursrechtszaken, niet zijnde voorlopige voorzieningen of vreemdelingenzaken, worden gehouden op tijdig bekend gemaakte dagen en uren.

- De zittingen ter zake van verzoeken om een voorlopige voorziening in bestuursrechtszaken, niet zijnde vreemdelingenzaken, worden als regel gehouden op woensdag om 9.30 uur.

Vreemdelingenkamer

- De zittingen in beroepszaken worden als regel gehouden op dinsdag en donderdag op nader te bepalen, tijdig bekendgemaakte tijdstippen.

- De zittingen in bewaringszaken worden als regel gehouden op maandag en donderdag om 13.30 uur en op woensdag om 9.30 uur.

- De zittingen in AC-zaken (de procedures waarbij de aanvraag binnen een bij AMvB te bepalen aantal uren is afgewezen, als bedoeld in artikel 69, lid 2, van de Vreemdelingenwet 2000) worden als regel gehouden op vrijdag, als regel om 9.30 uur.

- De zittingen ter zake van verzoeken om een voorlopige voorziening worden gehouden op nader te bepalen, tijdig bekendgemaakte dagen en tijdstippen.

Civiele sector

Handelszaken

- De rolzittingen worden als regel gehouden op woensdag om 10.00 uur. Op deze zittingen worden de zaken aangebracht die met een dagvaarding worden ingeleid.

- De faillissementszittingen worden als regel gehouden op dinsdag om 9.30 uur. Op deze zittingen worden de faillissementsrekesten behandeld.

- De schuldsaneringszittingen worden als regel gehouden op dinsdag en donderdag om 13.30 uur. Op deze zittingen worden de verzoeken tot schuldsanering en beëindiging van schuldsaneringen behandeld.

- De rekestenkamer houdt als regel zitting op dinsdag om 11.30 uur. Op deze zittingen worden handelszaken die met een verzoekschrift worden ingeleid behandeld, alsmede de beëdigingen.

- Kort gedingen en pleidooien worden gehouden op tijdig bekendgemaakte dagen en uren.

Familiezaken

- De gezagszittingen c.a. worden als regel gehouden op maandag om 13.00 uur alsmede op de eerste donderdag van elke maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake omgangsregelingen worden als regel gehouden op de tweede en de vierde maandag van de maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake ondertoezichtstellingen worden als regel gehouden op dinsdag om 9.00 uur.

- De alimentatiezittingen (wijzigingen alimentatie en bijstandsverhaal) worden als regel gehouden op de eerste en de derde dinsdag van de maand om 13.00 uur en - voor zover nodig - op een nader te bepalen donderdag.

- De zittingen inzake voorlopige voorzieningen in echtscheidingszaken worden als regel gehouden op woensdag om 13.00 uur.

- De zittingen van de meervoudige kamer ter behandeling van familiezaken en BOPZ-zaken worden als regel gehouden op de tweede en de vierde donderdag van de maand om 13.30 uur.

- De enkelvoudige kamerzittingen inzake BOPZ-zaken worden als regel gehouden op maandag om 13.00 uur en donderdag om 13.00 uur.

- De enkelvoudige kamerzittingen inzake alle overige familiezaken worden gehouden op tijdig bekendgemaakte dagen en uren.

Kantonsector

Hoofdplaats Assen

- De zittingen in burgerlijke en handelszaken worden als regel gehouden op maandag om 13.30 uur.

- De zittingen met extra judiciële zaken worden als regel gehouden op maandag om 9.00 uur.

- De zittingen van de pachtkamer worden als regel gehouden op de derde dinsdag van de maand om 13.30 uur.

- De zittingen in strafzaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde woensdag van de maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake Wet Mulderzaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde woensdag van de maand, na afloop van de strafzaken.

Nevenvestigingsplaats Emmen

- De zittingen in burgerlijke en handelszaken worden als regel gehouden op woensdag om 10.00 uur.

- De zittingen met extra judiciële zaken worden als regel gehouden op woensdag om 11.45 uur.

- De zittingen van de pachtkamer worden als regel gehouden op de eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur.

- De zittingen in strafzaken worden als regel gehouden op de eerste en derde donderdag van de maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake Wet Mulderzaken worden als regel gehouden op de eerste en derde donderdag van de maand, na afloop van de strafzaken.

Nevenzittingsplaats Meppel

- De zittingen in burgerlijke en handelszaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde donderdag van de maand om 10.00 uur.

- De zittingen met extra judiciële zaken worden als regel gehouden op de tweede en vierde donderdag van de maand om 9.30 uur.

- De zittingen van de pachtkamer worden als regel gehouden op de vierde donderdag van de maand om 13.30 uur.

- De zittingen in strafzaken worden als regel gehouden op de vierde dinsdag van de maand om 9.00 uur.

- De zittingen inzake Wet Mulderzaken worden als regel gehouden op de vierde dinsdag van de maand, na afloop van de strafzaken.

Strafsector

- De meervoudige strafkamer houdt als regel zitting op de tweede en vierde dinsdag van de maand en op de woensdag om 9.00 uur en wordt in de middag hervat.

- De meervoudige (economische) strafkamer houdt zitting op tijdig bekendgemaakte dagen en uren.

- Behandeling van zaken in enkelvoudige en meervoudige strafraadkamer geschiedt als regel op donderdag vanaf 9.30 uur.

- De gecombineerde strafraadkamer/strafkamer houdt als regel zitting op vrijdag om 9.00 uur.

- De politierechter houdt als regel zitting op maandag, de tweede, vierde en zo mogelijk de vijfde dinsdag van de maand, en de vrijdag om 9.00 uur.

- De economische politierechter houdt zitting op de eerste en de derde dinsdag van de maand om 9.00 uur.

- De kinderrechter voor strafzaken houdt als regel zitting op de eerste en derde donderdag van de maand om 9.00 uur.