Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2003
Nr. 61

Gepubliceerd op 27 maart 2003Schrapping geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Gelderland,

Gelet op artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet;

Overwegende dat voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland, die werd gehouden op 11 maart 2003, geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid, bedoeld in artikel H3, tweede of derde lid van de Kieswet om de volgende aanduidingen te plaatsen boven een kandidatenlijst:

Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr)

GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE (G.D.U.)

DUURZAAM GELDERLAND (D.G.)

Gelderland Lokaal

Besluit:

De volgende onder genoemde nummers geregistreerde aanduidingen te schrappen in het register als bedoeld in artikel G2 van de Kieswet:

2 Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr)

3 GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE (G.D.U.)

5 DUURZAAM GELDERLAND (D.G.)

7 Gelderland Lokaal

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene Wet Bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, tweede lid, sub a van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Arnhem, 25 maart 2003.
Pauline Krikke, voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl