Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2003, 61 pagina 42Centraal Stembureau

Schrapping geregistreerde aanduidingen politieke groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Gelderland,

Gelet op artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet;

Overwegende dat voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland, die werd gehouden op 11 maart 2003, geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid, bedoeld in artikel H3, tweede of derde lid van de Kieswet om de volgende aanduidingen te plaatsen boven een kandidatenlijst:

Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr)

GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE (G.D.U.)

DUURZAAM GELDERLAND (D.G.)

Gelderland Lokaal

Besluit:

De volgende onder genoemde nummers geregistreerde aanduidingen te schrappen in het register als bedoeld in artikel G2 van de Kieswet:

2 Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr)

3 GELOVIG DEMOCRATISCHE UNIE (G.D.U.)

5 DUURZAAM GELDERLAND (D.G.)

7 Gelderland Lokaal

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene Wet Bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, tweede lid, sub a van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Arnhem, 25 maart 2003.
Pauline Krikke, voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland.