Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2003, 53 pagina 9Interne regelingen

Rectificatie

In het Instellingsbesluit Interdepartementale Commissie voor Veiligheid (Staatscourant van 6 maart 2003, nr. 46) ontbraken abusievelijk datum en kenmerk. Deze dienen in de tekst direct na de titel toegevoegd worden en luiden als volgt:

2 januari 2003/Nr. 5213420/503