Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2003, 248 pagina 18Besluiten van algemene strekking

Wijziging aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving

Wijziging aanwijzing handhaving vuurwerkregelgeving (2002A005), Stcrt 2002, 81

In afwijking van hetgeen is vermeld in het onderdeel `afhandeling van inbeslaggenomen vuurwerk' in voornoemde aanwijzing is de door de officier van justitie af te geven algemene machtiging tot vernietiging van inbeslaggenomen vuurwerk, bij het besluit van het College van procureurs-generaal van 26 november 2003, verhoogd tot partijen vuurwerk met een brutogewicht van maximaal 250 kilogram.