Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
KiesraadStaatscourant 2003, 23 pagina 8Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering Europees Parlement

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft op 27 januari 2003 op grond van artikel Y 2 jo. G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in te schrijven:

18. LEEFBAAR EUROPA

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn en moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA `s-Gravenhage.

`s-Gravenhage, 3 februari 2003.
F.J.W.M. van Dooren, voorzitter centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.