Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2003, 117 pagina 8Overig

Ontbinding Enquêtecommissie Srebrenica

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 4 juni 2003 overeenkomstig artikel 149 van haar reglement van orde de enquêtecommissie Srebrenica ontbonden. Deze commissie heeft onderzoek verricht naar het optreden van de Kamer, de Nederlandse regering en de ambtelijk/militair verantwoordelijken in de aanloop naar, tijdens en na afloop van de gebeurtenissen in Srebrenica. De commissie heeft haar eindrapport aan de Kamer aangeboden op 27 januari 2003. De Kamer heeft hierover op 3 en 4 juni 2003 met de commissie van gedachten gewisseld. Op 17 en 18 juni 2003 was het rapport van de commissie onderwerp van discussie tussen Kamer en regering.