Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2002, 70 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming van prof.dr. J.A. van Kemenade tot Minister van Staat

Besluit van 5 april 2002 No. 02.001763

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

Te benoemen tot Minister van Staat prof.dr. J.A. van Kemenade.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.

's-Gravenhage, 5 april 2002.
Beatrix.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,W. Kok.