Toegestaan woordgebruik bij het onder de aandacht brengen bij het publiek van edelmetalen voorwerpen

Verispect B.V. maakt bekend dat, gelet op artikel 36 van de Waarborgwet 1986, de volgende mededeling van kracht is aangaande het toegestaan woordgebruik bij het onder de aandacht brengen bij het publiek van edelmetalen voorwerpen.

Teneinde een uniforme regeling te verkrijgen op het gebied van het door de Waarborgwet 1986 in artikel 36 beschermde gebruik van de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver volgt hieronder een overzicht van toegestane en niet-toegestane benamingen.

Toegestaan is om de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver te gebruiken, indien de betreffende voorwerpen of onderdelen van voorwerpen:

1. zijn voorzien van een geldig gehaltemerk;

2. of vallen onder een van de vrijstellingen van de verplichting tot waarborging op grond van artikel 5, lid 2 van de Waarborgwet resp. art. 5 van de Waarborgregeling, doch wel voldoen aan de wettelijke gehalten. De betreffende ondernemer blijft er verantwoordelijk voor, dat de als zodanig ten verkoop aangeboden edelmetalen voorwerpen ook inderdaad aan de eisen van het gehalte voldoen.

Niet toegestaan is om de woorden edelmetaal, platina, goud en zilver of equivalenten in een buitenlandse taal hiervoor te gebruiken bij de verkoop of levering van voorwerpen, die niet geheel vervaardigd zijn uit edelmetaal, doch alleen van een laagje edelmetaal zijn voorzien. Niet is toegestaan om bij onedele metalen zoals alpaca of legeringen beneden het wettelijk zilvergehalte termen als nieuw zilver, oud zilver, Duits zilver, hotelzilver, muntzilver, djokjazilver en dergelijke combinaties met het woord zilver te gebruiken.

Toegestaan zijn aanduidingen zoals goud-, zilver- en platinakleurig, rolled gold, gold filled, gold plated, doublé, verguld, pleet, (silver) plated, verzilverd, 8 karaat en beneden wettelijk goud-, zilver- of platinagehalte resp. BWG indien en voorzover deze woorden niet worden gecombineerd met de woorden edelmetaal, platina, goud, zilver, 14 (of meer) karaat, 14 (of meer) K, sterling e.d.

Niet toegestaan zijn de uitdrukkingen als 18 karaat gold plated, gold plated met 18 karaat goud, 14 K gold filled of 585 GF, 14 karaat doublé, verguld 22 karaat, goud op staal en dergelijke woordcombinaties, evenals 40% goud of 50% zilver e.d. Wel is toegestaan de benaming goud met staal indien het goud een onderdeel vormt van het stalen voorwerp.

Het gebruik van plaatgoud op zilver als reclame-uiting is uitsluitend toegestaan, nadat de Waarborg op grond van de wettelijke regeling twee gehaltekeuren heeft kunnen aanbrengen; met alleen het gehaltekeur voor zilver is er slechts sprake van doublé/verguld zilver en is het niet toegestaan om de benaming plaatgoud op zilver te gebruiken. Deze regeling geldt ook voor andere combinaties van edelmetalen.

Naar boven