Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Fonds voor de VolkshuisvestingStaatscourant 2002, 238 pagina 32Besluiten van algemene strekking

Beleidsregels 2003

Het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting heeft in zijn vergadering van 26 november 2002 de Beleidsregels 2003 vastgesteld. Deze uitgave vervangt de uitgave Beleidsregels 2002.

In de Beleidsregels 2003 wordt ingegaan op de mogelijkheden tot het verstrekken van subsidie samenhangend met sanering, het tegemoetkomen in de kosten van werkzaamheden van corporaties (de zogeheten projectsteun) en de activiteiten van het Fonds in het kader van het financiële toezicht. De Beleidsregels 2003 zijn gebaseerd op de artikelen 6 en 7 van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Deze zijn via de website (www.cfv.nl) verkrijgbaar.

Namens het bestuur van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting,
J. van der Moolen.