Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eerste en Tweede Kamer der Staten-GeneraalStaatscourant 2002, 237 pagina 21Interne regelingen

Mandaatregister

De Korpsbeheerder van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland maakt bekend dat hij per 1 december 2002 een mandaatregister heeft ingesteld. In het register zijn alle mandaten en ondermandaten opgenomen die door de korpsbeheerder, de korpschef, de divisiechef en de districtschefs van genoemde politieregio zijn verleend.

Vanaf genoemde datum zullen ter voldoening aan de bekendmakingsplicht van besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht (art. 3:42 AWB) nieuwe (onder)mandaten, wijzigingen, aanvullingen en intrekkingen van (onder)mandaten worden verwerkt in het mandaatregister. Tegelijkertijd zal een zakelijke samenvatting van de inhoud van het mandaatregister worden opgenomen in de rubriek `Mandaten' op de website van de politieregio: www.politie.nl/noord-oost-gelderland.

Daarnaast is inzage van het mandaatregister mogelijk. Een ieder die inzage wenst kan daartoe schriftelijk een verzoek doen, te richten aan de Korpschef van de politieregio Noord-en Oost-Gelderland, Bureau Juridische Zaken, postbus 618, 7300 AP te Apeldoorn.