Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2002, 226 pagina 30Overig

Certificaat arbodiensten

Rectificatie

In de vermelding in Stcrt. 2002, 213 moet in plaats van `AZUA/AZC' gelezen worden: AZUA/AMC.