Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2002
Nr. 219

Gepubliceerd op 13 november 2002Wijziging naamgeving politieke groepering

Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politieke groeperingen en de namen van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft in haar zitting van 5 november 2002 besloten en maakt ingevolge artikel G2, vijfde lid, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de aanduiding van de politieke groepering BOF gewijzigd is in Leefbaar Brabant/BOF.

Als gemachtigde is aangewezen de heer G.B.A. Hut, Irislaan 30, 5595 EH Leende en als plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen de heer J.G.M. van Bussel, Walweinlaan 136, 5665 CL Geldrop.

Uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G2, lid 5 van de Kieswet, kan een ieder tegen deze beschikking schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De voorzitter van het centraal stembureau,
A.G.J.M. Rombouts.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl