Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)Staatscourant 2002, 213 pagina 16Overig

Certificaat arbodienst

Commit Atrium BV

DNV Certification B.V. heeft het aan Commit Atrium BV verleende certificaat, geldig tot 13 december 2002, ingetrokken.