Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2001, 71 pagina 14Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken

1 april 2001

DJZ/BR/0227-001

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 3 van het Besluit Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken,

Besluit:

Met ingang van 1 januari 2001 worden voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken:

1. mr. dr. G.S.A. Dijkstra, te Noordwijk, tevens voorzitter;

2. mr. H. van Aalderen, te Vries;

3. mr. W.M.C. van der Eerden, te Vught;

4. mr. S. Freeke, te Rijswijk;

5. mr. G. de Jong, te Roermond;

6. mw. mr. M.C.E.G. Kamminga-van Doremalen, te Maastricht;

7. mw. mr. I.M.C.V.T. Kiebêrt, te Rotterdam;

8. dr. F.M. van der Meer, te Noordwijk;

9. mr. E.G.J.M. Meijer, te Dordrecht;

10. mr. W.A. Overkamp, te Gouda;

11. mw. mr. F.M. Pattist, te Wetsinge;

12. Jhr. mr. F.C.M. van Rijckevorsel, te 's-Gravenhage;

13. mw. mr. M.G.W. Robbers-van der Borg, te Voorburg;

14. mr. A. van Sonsbeeck, te 's-Gra-venhage;

15. mw. mr. A. Th. Wreesmann-van den Bos, te Driebergen;

16. mw. mr. L.E.M. Zalme, te Utrecht.

De onder 2 tot en met 16 genoemde leden zijn tevens plaatsvervangend voorzitter.

De Minister van Buitenlandse Zaken.J.J. van Aartsen.