Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2001, 57 pagina 7Centraal Stembureau

Registratie politieke groeperingen

Beslissing van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot inschrijving van de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Brabant;

gezien het bij schrijven van 5 maart 2001 ingediend en op 8 maart 2001 ontvangen verzoek van LEEFBAAR PROVINCIE NOORD-BRABANT waarvan de zetel gevestigd is te Breda om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Brabant de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

Aanduiding politieke groepering:

LEEFBAAR PROVINCIE NOORD-BRABANT

Gelet op het bepaalde in artikel G 2 van de Kieswet;

Besluit:

Het bovenstaande verzoek in te willigen.

's-Hertogenbosch, 15 maart 2001.
De voorzitter.
De leden.

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G 2, lid 5 van de Kieswet, kan een ieder tegen deze beschikking schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.