Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2001
Nr. 57

Gepubliceerd op 21 maart 2001Registratie politieke groeperingen

Beslissing van het centraal stembureau op het verzoek van een politieke groepering tot inschrijving van de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Brabant;

gezien het bij schrijven van 5 maart 2001 ingediend en op 8 maart 2001 ontvangen verzoek van LEEFBAAR PROVINCIE NOORD-BRABANT waarvan de zetel gevestigd is te Breda om ten behoeve van de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Noord-Brabant de volgende aanduiding van deze politieke groepering te registreren:

Aanduiding politieke groepering:

LEEFBAAR PROVINCIE NOORD-BRABANT

Gelet op het bepaalde in artikel G 2 van de Kieswet;

Besluit:

Het bovenstaande verzoek in te willigen.

's-Hertogenbosch, 15 maart 2001.
De voorzitter.
De leden.

Uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de openbare kennisgeving, bedoeld in artikel G 2, lid 5 van de Kieswet, kan een ieder tegen deze beschikking schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl