Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2001, 250 pagina 10Overig

Maximumprijzen geneesmiddelen

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG, unit Farmatec) maakt bekend dat de publicatie van de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (11e herijking) niet, zoals gebruikelijk, omstreeks 15 december is gepubliceerd in de Staatscourant wegens de invoering van de euro.

Er wordt naar gestreefd het ontwerp van de wijzigingsregeling maximumprijzen in april 2002 te publiceren.