Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2001
Nr. 241

Gepubliceerd op 12 december 2001Wijziging regeling uitzondering kentekenplicht voor leden aangewezen krijgsmacht of civiele dienst

7 december 2001

CDJZ/WBI/2001-1551

Centrale Directie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 37, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1, onderdeel c, onder 2°, van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 december 1994, nr. RV 187657, houdende vaststelling uitzondering kentekenplicht voor leden aangewezen krijgsmacht of civiele dienst (Stcrt. 241), komt te luiden:

2°. aan de voor- en achterzijde van het motorrijtuig duidelijk zichtbaar een registratienummer wordt gevoerd, dat door of namens de Commander in Chief van het hiervoor vermelde hoofdkwartier is afgegeven, welk nummer door de Dienst Wegverkeer aan deze is medegedeeld.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,T. Netelenbos.

Toelichting

In de praktijk is gebleken dat de onderhavige regeling op een technisch punt moet worden aangepast. De betrokken registratienummers worden voortaan door de Dienst Wegverkeer medegedeeld.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl