Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2001, 214 pagina 7Benoemingen en ontslagen

Benoeming mr. F. Korthals Altes tot Minister van Staat

Besluit van 26 oktober 2001, nr. 01.005177

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Hebben besloten en besluiten:

te benoemen tot Minister van Staat mr. F. Korthals Altes.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers.

's-Gravenhage, 26 oktober 2001.
Beatrix.
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,W. Kok.