Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College ter Beoordeling van GeneesmiddelenStaatscourant 2001, 140 pagina 14Overig

Schorsing ciclosporine

Novartis Pharma B.V. heeft op 7 maart 2001 bezwaar gemaakt tegen de inschrijving door het College van de producten

Ciclosporine 25 mg, capsules, RVG 23260

Ciclosporine 50 mg, capsules, RVG 23261

Ciclosporine 100 mg, capsules, RVG 23262

ten name van Hexal Pharma Nederland B.V.

Tevens heeft Novartis Pharma B.V. de Arrondissementsrechtbank te Arnhem verzocht een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende schorsing van de inschrijvingen. Het verzoek is behandeld ter zitting van 6 juni 2001. Op 13 juni 2001 heeft de President van de Rechtbank o.a. besloten de inschrijvingen van bovenvermelde producten te schorsen totdat het besluit op bezwaar door het College is genomen en bekend is gemaakt.

Tevens heeft het College, naar aanleiding van deze uitspraak, het inmiddels ten name van Hexal Pharma Nederland B.V. ingeschreven product

Ciclosporine 100 mg/ml, drank, RVG 23263

geschorst.

Den Haag, 28 juni 2001.