Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2000, 90 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoemingsbesluit Commissie Toekomst Overheidscommunicatie

26 april 2000

Nr. 00M383577

Kabinet van de Minister-President

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op het Instellingsbesluit Commissie Toekomst Overheidscommunicatie;

Besluit:

Artikel 1

In de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie worden benoemd:

als voorzitter, tevens lid:

drs. J. Wallage, burgemeester van Groningen;

als leden:

mevrouw drs. M.L. Henneman, hoofdredacteur Nieuws- en actualiteitenprogramma Netwerk (AVRO);

H. Laroes, plaatsvervangend hoofdredacteur NOS-journaal;

prof. drs. H.A.L. Lockefeer, hoogleraar journalistiek Universiteit Groningen;

A.H. Lundqvist, algemeen directeur IBM Nederland BV;

mr. J. Olde Kalter, hoofdredacteur De Telegraaf;

mevrouw G. Prins: partner Prins Walvisch;

R. Rensen, directeur Media Home Benelux;

mevrouw drs. C.W.M. Serkei, hoofd beleid Stichting Omroep Allochtonen;

prof. dr. E.R. Seydel, hoogleraar toegepaste communicatiewetenschappen Universiteit Twente;

drs. L.J.E. Smits, vice-president large accounts Getronics Group NV;

mevrouw M.C. Stikker, directeur Maatschappij voor oude en nieuwe media;

prof. dr. P.W. Tops, hoogleraar bestuurskunde Katholieke Universiteit Brabant;

dr. M.J.W. van Twist, universitair hoofddocent techniek, bestuur en management Technische Universiteit Delft;

prof. dr. C.M.J. van Woerkum, hoogleraar communicatie- en innovatiestudies Wageningen Universiteit.

Artikel 2

De Commissie Toekomst Overheidscommunicatie betrekt nadrukkelijk onder meer de volgende ambtenaren bij haar werkzaamheden:

E. Brouwers, hoofddirecteur Rijksvoorlichtingsdienst;

drs. J.W. Holtslag, directeur-generaal openbaar bestuur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

mr. R.J.J.M. Pans, secretaris-generaal Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

H.M. Brons, directeur voorlichting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 3

In het secretariaat van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie worden benoemd:

als secretarissen:

drs. H. van Biemen, Rijksvoorlichtingsdienst;

mevrouw D. Cardozo, Provincie Noord-Holland.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 april 2000.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.


’s-Gravenhage, 26 april 2000. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Kok.