Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2000, 8 pagina 7Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Klankbordgroep risicoschatting nieuwe drugs en Commissie risicoschatting nieuwe drugs

11 januari 2000

GVM/Vz/2031306

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

1. In de klankbordgroep risicoschatting nieuwe drugs, bedoeld in artikel 1 onder a, van de regeling risicoschatting nieuwe drugs, worden de volgende personen benoemd:

a. Mw. mr. N. van den Arend en haar plaatsvervanger hr. mr. N. Schaar

b. Hr. drs. G. van Brussel, arts en diens plaatsvervanger hr. dr. R. ter Haar

c. Hr. A. Elissen en diens plaatsvervanger hr. mr. P. Reijnders

d. Hr. dr. H. Huizer en diens plaatsvervanger mw. dr. A. Poortman

e. Hr. mr. A.D.J. Keizer (voorzitter) en diens plaatsvervanger hr. drs. A. Cramer

f. Mw. drs. M. van Laar en haar plaatsvervanger de hr.dr. A.A.N. Cruts

g. Hr. dr. D. Korf en diens plaatsvervanger hr. drs. T. Nabben

h. Hr. drs. B.M. Kustner en diens plaatsvervanger hr. dr. ir. P.C. Bragt

i. Hr. E. Leuw en diens plaatsvervanger mw. mr. F. Mulder

j. Hr. dr. R.J.J. Ch. Lousberg en diens plaatsvervanger hr. drs. A.F.W. Kok

k. Hr. dr. J. Meulenbelt en diens plaatsvervanger mw. drs. I. de Vries

l. Hr. mr. J.J.T.M. Pieters en diens plaatsvervanger hr. mr. F. van Eenbergen

m. Hr. J. Ploeg en diens plaatsvervanger hr. C.J.M. van den Boom

n. Hr. drs. W.K. Scholten en diens plaatsvervanger mw. mr. M.J.F. Elenbaas-Thomas

o. Mw. dr. I. Spruit en haar plaatsvervanger hr. dr. R.J.M. Niesink

p. Hr. R. Wijenburg en diens plaatsvervanger hr. J. Mölling

q. Hr. Prof. dr. F.A. de Wolff en diens plaatsvervanger hr. dr. E.J.M. Pennings

r. Mw. dr. C.A. Rutgers (secretaris)

2. In de commissie risicoschatting nieuwe drugs, bedoeld in artikel 1 onder b, van de regeling risicoschatting nieuwe drugs, worden de volgende personen benoemd: alle leden en plaatsvervangend leden van de klankbordgroep, met uitzondering van de hr. R. Wijenburg en diens plaatsvervanger de hr. J. Mölling.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.