Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2000, 77 pagina 8Benoemingen en ontslagen

Benoeming in Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht

Besluit van 14 maart 2000, nr. 00.001476

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 6 maart 2000, nr. DJZ/CR-122/00, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet op de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2000 wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht: professor mr. H.U. Jessurun d’Oliveira, te Amsterdam.

Artikel 2

Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.


’s-Gravenhage, 14 maart 2000.
Beatrix. De Minister van Buitenlandse Zaken,
J.J. van Aartsen.