Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regiokorps Politie GroningenStaatscourant 2000, 74 pagina 19Overig

Vaststelling privacyreglement

Vaststelling privacyreglement voor het bij het Interregionaal Fraudeteam Noord Nederland gevoerde politieregister ‘Horizontale Fraude’

De burgemeester van Groningen, optredend als beheerder van het politiekorps regio Groningen,

gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters,

maakt bekend te hebben vastgesteld het privacyreglement voor het politieregister ‘Horizontale Fraude’ dat gevoerd wordt bij het Interregionaal Fraudeteam Noord Nederland.

1. Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 van het Interregionaal Fraudeteam Noord Nederland mogelijk te maken voor zover het betreft:

A. De voorkoming en bestrijding van fraudedelicten en daarmee samenhangende strafbare feiten in het economisch goederen- en geldverkeer tussen instellingen of bedrijven alsmede overige strafbare feiten waar het Interregionaal Fraudeteam Noord Nederland kennis van krijgt;

B. De voorkoming en bestrijding van fraudedelicten en daarmee samenhangende strafbare feiten in het economisch goederen- en geldverkeer tussen het enerzijds instellingen die in Nederland gevestigd zijn en anderzijds instellingen die buiten Nederland gevestigd zijn;

C. Het verkrijgen van gegevens voor het toepassen van de bepalingen die betrekking hebben op de ontnemingswetgeving zoals weergegeven in het Wetboek van Strafvordering.

2. Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van de interne bedrijfsstatistiek, de interne bedrijfsvoering en de interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Het reglement ligt op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur ter inzage bij de privacy-officer op het hoofdbureau van het politiekorps regio Groningen, gevestigd Rademarkt 12 te Groningen.


J. Wallage, Korpsbeheerder.