Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2000, 3 pagina 11Benoemingen en ontslagen

Benoemingen in de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Bij koninklijk besluit van 23 december 1999 is/zijn (her)benoemd in de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken voor het tijdvak beginnend op 1 januari 2000 en eindigend op 1 januari 2002, danwel, indien zulks daaraan voorafgaand geschiedt, tot het tijdstip dat het thans bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van een nieuwe vreemdelingenwet, na kracht van wet te hebben gekregen, in werking zal zijn getreden:

herbenoemd tot voorzitter:

mr. T.J.P. van Os van den Abeelen, te Amsterdam;

benoemd tot plv. voorzitter tevens lid:

mr. L.F.A. Husson, te Moerkapelle;

herbenoemd tot plv. voorzitter tevens lid:

mr. D. Roemers, te Lynden;

benoemd tot lid:

prof. dr. J.C. Breman, te Heemstede; mr. C.H. Goekoop, te Amsterdam; dr. B.M. Groen, te Baarn; mevrouw mr. M.A. van der Ham, te Leiden; prof. mr. G.J.H. van Hoof, te IJsselstein; de heer J.P.M. Rietkerk, te Genemuiden; mr. J.H.R.D. van Roijen, te Wassenaar; mevrouw drs. L. Sipkes-van Zeil, te Voorburg; mevrouw dr. N. Tellegen, te Amsterdam; mr. A.J.Th. Woltjer, te Utrecht;

herbenoemd tot lid:

mr. C.M. Aarts, te Olland (gemeente St. Oedenrode); mevrouw mr. A.C. van Angeren-Oosters, te Leidschendam; mr. R.O. Battes, te Utrecht; ds. F.L. van der Bom, te Den Haag; mevrouw B.F. Bos-Beernink, te Katwijk; drs. P.A.M. Bosman, te Schalkwijk; mevrouw A. de Bruijn-van der Scheer, te Zoetermeer; drs. R.H. Cools, te Den Haag; mr. G.W.B. Dreesmann, te Amsterdam; A. Fogarin, te Amsterdam; mr. S. Freeke, te Rijswijk; de heer J.J.A. den Haan, te Krimpen a/d IJssel; mevrouw mr. Th. F. Heijder-Schimsheimer te Den Haag; mr. L.S.Ch. Heyning-Plate, te Rotterdam; de heer E. Jenné, te Zoetermeer; mevrouw mr. dr. Y.S. Klerk te Engelen; mr. M.J.C. Koens, te Loon op Zand; mevrouw. M.A. van der Meer, te Amsterdam; drs. J.G.M.P.F. van der Meijs, te Zutphen; mr. B.K. Olivier, te Leiderdorp; mr. H.L.L. Poeth, te Tilburg; jhr. mr. F.C.M. van Rijckevorsel, te Den Haag; mr. E.J. van Sandick, te Aerdenhout; dr. P.G.G.M. Schulten, te Rotterdam; mr. R.C. Stam, te Alkmaar; mr. J.W. Termijtelen, te Overveen; mr. R. Veenendaal, te Voorburg; de heer A. Verhagen, te Zoetermeer; mr. M.L.W.M. Viering, te Vught; mr. J. Vrij, te Heiloo; mevrouw mr. M.L.C.M. Wolters-Poelhekke, te Oegstgeest; mevrouw mr. A.Th. Wreesmann-van den Bos, te Driebergen-Rijsenburg.