Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2000, 252 pagina 5Benoemingen en ontslagen

Ontslagverlening als lid Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

22 december 2000

nr. DJZ/IR-545/00

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelezen het verzoek van Prof. dr. T. Heukels;

Gelet op artikel 13 van de Ka derwet adviescolleges;

Besluit:

Met ingang van 22 december 2000 wordt Prof. dr. T. Heukels eervol ontslagen als lid van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken onder dankzegging voor bewezen diensten.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan betrokkene. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Buitenlandse Zaken,J.J. van Aartsen.