Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College van Beroep voor het bedrijfslevenStaatscourant 2000, 204 pagina 21Overig

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Bekendmaking ex artikel 38 Wet economische mededinging

Op 18 oktober 2000 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in de gevoegd afgehandelde beroepen met de zaaknummers 97/1234 en 98/238. Het betrof beroepen van J.P.M. Laddrak en B.A.M. Laddrak, onderscheidenlijk wonende te Amsterdam en Wilnis.

Eerstgenoemd beroep betrof een beroep wegens het niet nemen van een besluit op een bezwaarschrift met betrekking tot een weigering van de Minister van Economische Zaken om op grond van artikel 19 van de (inmiddels ingetrokken) Wet Economische Mededinging een beding in een mededingingsregeling onverbindend te verklaren en te schorsen. Het tweede beroep betrof een beroep tegen het alsnog genomen besluit.

Bij uitspraak van 18 oktober 2000 heeft het College bepaald dat appellanten geen belang meer hebben bij een beoordeling van het beroep tegen het niet nemen van een besluit naar aanleiding van het gemaakte bezwaar. Het beroep tegen het alsnog genomen besluit is ongegrond verklaard.