Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College van Beroep voor het bedrijfslevenStaatscourant 2000, 15 pagina 35Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking ex artikel 38 Wet Economische Mededinging

Op 12 januari 2000 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in de gevoegd afgehandelde beroepszaken met de zaaknummers 98/1150, 98/1151 en 98/1152.

Het betrof beroepen ingesteld door:

- de Vereniging het Nederlands Uitgeversverbond te Amsterdam

- de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers te Amsterdam

- de Vereniging van Uitgevers van Publieks- en Opinietijdschriften te Amsterdam

- de Vereniging van Uitgevers van Omroepbladen te Amsterdam

- de Vereniging Groep Vaktijdschriften te Amsterdam

- de Stichting Rota te Amsterdam

- de Nederlandse Vereniging van Erkende Reclame Adviesbureaus te Amsterdam

- de Vereniging Onafhankelijke Erkende/Geregistreerde Reclame-Adviesbureaus, Pragma, te Driebergen.

Aan de gedingen heeft Kommunicatie Service bureau KSB, te Abcoude, als partij deelgenomen.

De drie ingestelde beroepen hadden betrekking op drie besluiten van de Minister van Economische Zaken betreffende verzoeken om toepassing van artikel 6 van het Besluit horizontale prijsbinding.

Bij de uitspraak van 12 januari 2000 heeft het College de gevoegd afgehandelde beroepen ongegrond verklaard.