Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College van Beroep voor het bedrijfslevenStaatscourant 1999, 85 pagina 9Overig

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

W. Bakker Electronics B.V. te Urk vs Minister van Economische Zaken

Op 19 februari 1999 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in de zaak W. Bakker Electronics B.V. te Urk tegen de Minister van Economische Zaken. Het beroep, bij het College geregistreerd onder zaaknummer 98/442, was gericht tegen een besluit waarbij geweigerd werd om maatregelen te nemen op grond van het bepaalde bij artikel 24 van de Wet economische mededinging.

Bij de op voet van het bepaalde bij artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht op 19 februari 1999 gedane uitspraak heeft het College het beroep gegrond verklaard. Binnen de termijn van 6 weken na 19 februari 1999 is ter griffie geen verzetschrift gericht tegen deze uitspraak ontvangen.