Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KiesraadStaatscourant 1999, 64 pagina 8Overig

Registratie aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft in zijn vergadering van 16 maart 1999 op grond van artikel Y2, juncto artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement te registreren met de volgende aanduidingen:

15. DE EUROPESE PARTIJ

16. Nieuwe Midden Partij (NMP)

17. Europees Verkiezers Platform Nederland.

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikkingen van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2550 EZ ’s-Gravenhage).