Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1999
Nr. 63

Gepubliceerd op 31 maart 1999Verlening titel van landsadvocaat

Besluit van 19 maart 1999, nr. 99.001242

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 maart 1999, Directie wetgeving, nr. 744747/99/6;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1965 (Stb. 131);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan mr. G.J.H. Houtzagers, advocaat te Den Haag, geboren 5 september 1958, wordt de titel van landsadvocaat verleend.

Artikel 2

Het koninklijk besluit van 21 april 1987, nr. 131, waarbij de titel van landsadvocaat werd verleend aan jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerde-steyn, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant wordt geplaatst en waarvan afschrift zal worden toegezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 19 maart 1999.
Beatrix. De Minister van Justitie,
A.H. Korthals.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl