Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Bureau voor de StatistiekStaatscourant 1999, 40 pagina 18Overig

Bevolkingscijfers per provincie op 1 januari 1999

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op verzoek van de Kiesraad ten behoeve van de verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal voorlopige bevolkingscijfers per provincie berekend.

De berekening is gebaseerd op de officieel vastgestelde inwonertallen per 1 januari 1998, de van de gemeenten verkregen informatie betreffende geboorte, sterfte, vestiging en vertrek gedurende de maanden januari-oktober 1998 en het geprognosticeerde aantal inwoners van Nederland per 1 januari 1999. Voor een exacte beschrijving van de berekeningswijze wordt verwezen naar de CBS-uitgave Maandstatistiek van de bevolking januari 1999, blz. 23. Definitieve bevolkingscijfers per provincie worden in de loop van 1999 in de CBS-uitgave Statistisch Bulletin gepubliceerd.

Berekende bevolkingscijfers per provincie

stcrt-1999-40-p18-SC17794-1.gif