Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College van Beroep voor het bedrijfslevenStaatscourant 1999, 31 pagina 9Overig

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Op 10 februari 1999 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors en vijf anderen tegen de Minister van Economische Zaken. Het beroep, bij het College geregistreerd onder zaaknummer 96/0880/063/019, was gericht tegen een besluit tot weigering van een ontheffing van het bepaalde in artikel 1 van het Besluit horizontale prijsbinding. Bij uitspraak van 10 februari 1999 heeft het College het beroep niet-ontvankelijk verklaard.