Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1999, 241 pagina 12Overig

Erkenning toetsingscommissies medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

Mededeling als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Stb. 1998, 161)

9 december 1999

Op grond van artikel 16 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen heeft de centrale commissie bedoeld in artikel 14 van deze wet de volgende 5 commissies, belast met de toetsing van onderzoeksprotocollen, erkend:

Reinier de Graaf Groep

Medisch Ethische Toetsingscommissie

Mr. R.C.M. Broekman

Postbus 5011

2600 GA Delft

015-2604120

Medisch Centrum Haaglanden

Medisch Ethische Toetsingscommissie

Drs. E.G. Coerkamp

Postbus 432

2501 CK Den Haag

070-3302000

Revalidatiecentrum Het Roessingh

Medisch Ethische Toetisingscommissie

Dr. C.G.B. Maathuis

Postbus 310

7500 AH Enschede

053-4875875

Tjongerschans Ziekenhuis

Toetsing patientgebonden onderzoek

Prof. dr J.R.B.J. Brouwers

Thialfweg 44

8441 PW Heerenveen

0513-644235

Diakonessenhuis Utrecht

Medisch Ethische Toetsingscommissie

Mr. H.R. Marcelis

Postbus 80250

3508 TG Utrecht

030-2566308