Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mondriaan StichtingStaatscourant 1999, 238 pagina 35Overig

Mededelingen Mondriaan Stichting

De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor bijzondere projecten op het gebied van de beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kent een regeling voor financiële ondersteuning van museaal kunsthistorisch onderzoek. Besloten is deze regeling ook in het jaar 2000 voort te zetten. Aanvragen voor de financiële ondersteuning dienen op 1 april 2000 door ons ontvangen te zijn. De tekst van de regeling blijft inhoudelijk ongewijzigd maar is geredigeerd. De volledige tekst van de regeling kunt u bij ons opvragen.

De Staatssecretaris van OCW heeft besloten tot de oprichting van de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte. De oprichting van deze stichting betekent dat de verplichtingen die via de afdeling Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten van de Mondriaan Stichting zijn aangegaan per 1 december 1999 zijn overgenomen door de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte. De stichtingsakte zal door de Staatssecretaris van OCW in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het adres van de nieuwe stichting is Ruysdaelkade 2, 1072 AG Amsterdam.

Voor het opvragen van de genoemde regeling waarin alle voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van financiële ondersteuning zijn opgenomen, kunt u contact opnemen met de Mondriaan Stichting, Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam, telefoonnummer 020-6762032.


Mondriaan Stichting, december 1999.